Зорница
Велинова Стратиева
25

23 МИР - преференция №104

Зорница Стратиева се занимава над 10 години с природозащита, за чист въздух, вода и спазване на екологичните закони. Тя участва активно в делата срещу Ковачки, чийто ТЕЦ гори боклуци и въглища и трови въздуха не само в Перник. Областта може да бъде основен печеливш от зелената сделка и преминаването към по-чиста енергия, така че гражданите да се отопляват евтино и да дишат чист въздух.

Зорница Стратиева е родена в Перник. Завършила е с отличие средното си образование в ПГТС “Арх. Йордан Миланов”, специалност “Строителство и архитектура”. През 2012 г. е завършила висшето си образование в Лесотехническия университет в гр. София с двойна специалност – магистър по специалност “Стопанисване на горите” и Училищна педагогика. През 2013 специализира в дъщерната организация на най-голямата организация за опазване на околната среда в Германия – DBU Naturerbe. От 2012 г. работи в една от най-активните природозащитни организации в България – Асоциация на парковете в България.

Има опит в подаване на сигнали, становища и предложения по въпроси, касаещи опазването и защитата на околната среда в България. Член е на Националната група по разработване на процедурите за прилагане на Националния FSC стандарт в България.

В област Перник има много кариери в близост до населените места и това влошава качеството на живота на гражданите. Зорница е сред хората, които оспорват в съда решението за нови кариери край Дивотино. С екипа на Демократична България предлага да се върне възможността в закона да се ограничава развитието на кариери на разстояние по-малко от 2 километра от границите на населените места.

По-малко кариери – повече гори и по-чист въздух.