Нашият екип

Христо Иванов

Христо Иванов

Правосъдие
Атанас Атанасов

Атанас Атанасов

Вътрешни работи и служби за сигурност
Владислав Панев

Владислав Панев

Пенсионна реформа и пазар на труда
Георги Ганев

Георги Ганев

Финанси
Георги Няголов

Георги Няголов

Образование и наука
Йордан Иванов

Йордан Иванов

Децентрализация, регионална политика и транспорт
Радан Кънев

Радан Кънев

Кохезия и европейски фондове
Цецка Бачкова

Цецка Бачкова

Социална политика
Стефан Тафров

Стефан Тафров

Външни работи и европейска политика
Мануела Малеева

Мануела Малеева

Младежки политики и спорт
Мартин Димитров

Мартин Димитров

Икономика и енергийна независимост
Борислав Сандов

Борислав Сандов

Екология и устойчиво управление на природните ресурси
Петър Славов

Петър Славов

Реформа на държавната администрация
Божидар Божанов

Божидар Божанов

Дигитална трансформация
Албена Симеонова

Албена Симеонова

Земеделие и храни
Доц. Д-р. Христо Хинков

Доц. Д-р. Христо Хинков

Здравеопазване
Емил Георгиев

Емил Георгиев

Малък и среден бизнес и ограничаване на административната тежест
Калина Цонева

Калина Цонева

Интелигентен растеж, инвестиции и конкурентност
Тома Белев

Тома Белев

Гори и защитени територии
Антоанета Цонева

Антоанета Цонева

Политики за българите зад граница