Доклад от групата на Демократична България в Столичния общински съвет относно приемане на „Програма за дигитализация на Столична община 2020-2022 г.“

ДО  ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Д О К Л А Д от групата на Демократична България в Столичния общински съвет  чрез Методи Лалов – общински съветник в Столичния общински съвет,  председател на групата на Демократична България Относно:   Приемане на „Програма за дигитализация на Столична община 2020-2022 г.“ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, Във връзка … Continue reading Доклад от групата на Демократична България в Столичния общински съвет относно приемане на „Програма за дигитализация на Столична община 2020-2022 г.“