13 октомври 2019, неделя

Образованието трябва да се превърне в истински приоритет на всички институции и общината трябва да заеме мястото си в центъра на този процес.

Общината може да реши проблемите на всяко училище в частта инфраструктура, сигурност и материална база. Тя може да осигури подкрепа за учителската общност, която, все по-често страда от синдрома на професионалното изчерпване. Тя също трябва да реши проблема с отпадането на деца от училище.

Общината също може да осигури качествена и приобщаваща училищна среда за всяко дете. Тя може да помогне за преодоляване на разделението между училищата по оста “елитни” и “неелитни”, както и “център”-“крайни квартали”. Тя може да работа с местните общности за изграждане на подкрепяща развитието на децата среда извън училище.

Общината може да координира взаимодействието и интеграцията между образование и култура за пълноценно интелектуално, емоционално и творческо развитие на децата. Както и да гарантира достъпа и ранното приобщаване към изкуство и култура за да може децата, учениците и младежите да израснат като активни публики.

Общината може да координира и подкрепя извънкласните и извънучилищните дейности като превенция на различните рискове, на които са изложени децата, учениците и младежите – зависимости, насилие, агресия, ранно отпадане от образователната система, дискриминация.

Елате и участвайте в дискусия с арх. Борислав Игнатов, кандидат за кмет на София, и експертен екип на Демократична България:
Маргарита Игнатова, кандидат за общински съветник от Демократи за силна България
Димитър Лазаров, кандидат за общински съветник от гражданската квота на Да, България!
Мария Ландова, кандидат за общински съветник от гражданската квота на Да, България!
Златина Станкова, кандидат за общински съветник от Зелено движение
Грети Стефанова, кандидат за общински съветник от Демократи за силна България

Очакваме Ви!