Манифест

Свалете манифеста в PDF формат

България може много повече в силна Европа:

в сърцето на свободен, силен и проспериращ ЕС

Демократична България“ е обединение с ясен проевропейски профил. Защитаваме ценностите на силните, свободни и проспериращи демократични общества:

Демократична България“ защитава демократичните ценности, заложени в основата на Обединена Европа, и се противопоставя на разрушителния евроскептицизъм, националпопулизъм, дезинформацията и хибридната война.

За „Демократична България“ подкопаването на принципите на правовата държава е основната заплаха за свободата и демокрацията в страната и Европа.

Демократична България“ застава срещу управлението на корупцията и застоя, което не може да реализира истинските предимства от членството на България в ЕС.

Управление, което държи страната на дъното на всички класации за благосъстояние в Европа.

Управление, което ограбва бъдещето на България и лишава младите поколения от перспективата да градят живота си в свободно и демократично общество.

Като наша основна цел на Европейските избори през 2019 г., ние от „Демократична България“ определяме привличането и сплотяването на всички демократично мислещи български граждани, които вярват и виждат България сред европейските държави, обединили своите усилия, ресурси и мечти в изграждането на силен Европейски съюз.

Нашата визия е:

България в сърцето на Европа.

Там, където можем и заслужаваме да бъдем, защото имаме знанията, силите и решителността да отстояваме опазването и развитието на Европейския съюз като пространство на свобода, върховенство на правото, единомислие, сигурност и просперитет.

Заставаме зад задълбочаването на европейската интеграция.

Заставаме зад позицията, че само в ядрото на силна Европа България може да защити своя националния интерес и идентичността си. Да гарантира благосъстояние, икономически растеж, свобода и достойнство за българските граждани.

За нас свободният, силен и проспериращ Европейски съюз означава свободна, силна и просперираща България.

Нашите кандидати за Европейския парламент са истински европейски граждани. Те носят увереността на представители на стара култура, имат ясни идеи за бъдещето на Европа и имат енергията за осъществяването им.

Искаме Вашето доверие, за да работим за

СВОБОДЕН ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ!

Да браним спазването на принципите на правовата държава, като отстояваме въвеждането на ефективни механизми за надзор и подпомагане на върховенство на правото, разделението на властите, свободата на медиите, плурализма, зачитането на правата на човека. Да работим за поддържането на развито гражданство общество, включително чрез ефективно обвързване на разпределянето на средства от бюджета на ЕС със спазването на европейските ценности и принципи.

Да се противопоставим на порочните практики за усвояване на европейските фондове, така че да бъде пресечена концентрацията на европейски пари към избрани едри получатели и усвояването им чрез „схеми“ от близки до властта кръгове.

Да работим за въвеждането на механизми, противодействащи на манипулирането на обществените процеси чрез злоупотреба с новите комуникационни технологии, включително хибридната война и фалшивите новини.

Да предложим мерки за по-голяма прозрачност и по-малко бюрокрация в работата на европейските институции. Да работим за по-лесно приобщаване на гражданите в процеса на иницииране и приемане на решения в ЕС, вкл. при транспонирането и прилагането им в България.

Да продължим да работим за преодоляване на националните дефицити в правосъдието и вътрешните работи, като предпоставка за включването на страната ни в Шенгенската система.

Да отстояваме идеята за установяването на постоянен контрол от Европейския парламент над зачитане независимостта на съдебната система, зачитането на правата, които ЕС дава на частните лица, и за ефективното прилагане на европейското законодателство.

Искаме Вашето доверие, за да работим за

СИЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ!

За да създадем ефективна и силна европейска прокуратура, която да разследва тежката трансгранична и организирана престъпност и подкрепяме избирането на Лаура Кьовеши на поста Европейски прокурор.

За да се противопоставяме на националпопулизма, който представлява все по-нарастваща заплаха за устоите на европейската идея.

За да защитаваме задълбочаването на европейската интеграция в сферата на отбраната и сигурността, в т.ч. киберсигурността, чрез обща система за отбрана изащита на външните граници и обща стратегия за киберсигурност и киберотбрана.

За да работим  за консолидирането на обща европейска система за отбрана, която не отслабва, а засилва европейския стълб на НАТО. Ще развиваме интеграцията в областта на вътрешната сигурност, чрез предоставянето на същински оперативни и разследващи правомощия на Европол, утвърждаване на общото управление на външните граници на ЕС и развитие на общи европейски сили за граничен контрол.

За да положим усилия за ефективното интегриране на България в Шенгенското пространство, като отчитаме необходимостта от възстановяване на доверието към българските институции чрез реформи в службите, МВР, правосъдието, включително пълно разследване на съмненията за търговия с българско гражданство и наличието на политически чадър върху нея.

За да настояваме за развитието на ефективна обща енергийна политика на ЕС, за да преустановим зависимостта на България от руските енергийни източници. Противопоставяме се на изграждането на АЕЦ „Белене“ и съвместното изграждане на газопровод с Русия, без ясна икономическа обосновка и спазване на нормите на ЕС.

За да се противопоставяме на създаването на нови зони на геополитическо влияние на външни за ЕС авторитарни и агресивни режими,  прокарващи разделителна линия между Изтока и Запада, и целящи България отново да бъде превърната в политически сателит и васална територия на чужда държава, откъсната от демократична Европа и свободния свят.

За да мобилизираме всички възможности, така че България да бъде водеща страна в областта на опазването на околната среда, от което икономиката и гражданите на страната могат само да спечелят,.  

Искаме Вашето доверие, за да работим за

ПРОСПЕРИРАЩ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ!

Да работим за обединен, силен, сигурен и конкурентен Европейски съюз, способен да посрещне предизвикателствата, които стоят пред него, включително и в глобален контекст – чрез инвестиции в иновации, образование, култура и ускорено технологично развитие, и фокусиране върху по-доброто качество на живот на европейците и реализиране на техния пълен потенциал.

Да настояваме за изчистването на банковата и финансовата система на страната чрез ускорено присъединяване към Европейския банков съюз и Еврозоната, попълване на финансовите регулаторни органи с професионалисти с доказана независимост и високи нравствени качества, закриване или пълно обновяване на ББР и търсене на политическа отговорност на виновните за фалита на КТБ и провала на разследването и възстановяване на средствата от нея.

Да работим за ускорена дигитализация на институциите както в България, така и в целия Европейски съюз, за да улесним гражданите и бизнеса, за които държавните граници нямат значение.

Да се противопоставим на инерцията на ЕС за необмислена свръхрегулация на дигиталната сфера, която спъва европейския технологичен бизнес и пречи на реалния цифров пазар.

Да отстояваме политики за насърчаване и развитие на научни изследвания и създаване на нови технологии, позволяващи постигането на бърз и висок икономически растеж и по-голяма добавена стойност в икономиката.

Да се застъпваме за национални и европейски политики, които не създават допълнителна тежест и пречки пред предприемачите и развитието на бизнеса, и гарантират икономически растеж.

Да настояваме за смяна на философията на европейското финансиране – преминаване от грантове и субсидии към финансови инструменти и кредитни механизми.

Да работим за приоритизиране финансирането на проекти на малки и средни предприемачи, които създават заетост в слабо развити региони, стимулират развитието на икономическа дейност чрез нови технологии или разгръщат нови сектори в българската икономика, основни на научни изследвания и нови технологични решения.

Да развиваме целенасочена политика за поддържане на жива връзка с българите, упражнили право на свободно движение към други държави в ЕС и да използваме натрупания от тях социален капитал за бързото и изпреварващо развитие на България и достигането до средните и високи нива на икономическо и социално развитие в рамките на ЕС.

Да полагаме усилия за намиране на деликатен баланс между свободната търговия и глобализация и използването на мерки на социална защита, за да се гарантира устойчиво развитие на обществото, без социално изключване и радикализация.

Да защитаваме политиките на ЕС за устойчиво развитие и мерките срещу климатичните промени, съхраняването на природните ресурси чрез развитие на кръгова икономика и постигането на целите на Парижкото споразумение за създаване на въглеродно-неутрална икономика.

Да се включим в политиките за завършване на изграждането на енергийния съюз, постигането на ефективни общи гаранции за енергийна сигурност и ограничаването на зависимостта на европейската икономика от изкопаеми горива чрез политики за енергиен преход, вкл. разработването на нови енергийни технологии, използване на възобновяеми енергийни източници и либерализиране на енергийния обмен между държавите членки на ЕС.

Да работим с европейските институции за приоритизиране на проблема с мръсния въздух, който е сред основните причини за ранна смъртност.

Да предлагаме политики за туристически продукт на базата на висока добавена стойност, а не на безогледно застрояване на дюни и плажове, в нарушение на европейските регламенти.

Вярваме, че България може много повече в ядрото на силна Европа, отзивчива към мечтите на всеки свой гражданин. Можем да бъдем свободна страна, с честни и справедливи правила, просветени и почтени институции, достойна и силна.

Можем да се превърнем в нормална европейска държава, и да го направим сега, за днешните българи и техните деца. Можем да бъдем страна, която използва предимствата на членството си в ЕС и своя човешки капитал, за да направи скок в развитието си и не само да догонва, а да има място сред лидерите на промяната и растежа. Това е нашето разбиране за дълг, патриотизъм и споделено благоденствие.

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK