Предизборна програма на „Демократична България“

Области

Свобода и справедливост

Публична администрация и сектор за сигурност

Човешки капитал

Околна среда и природни ресурси

Модернизация и растеж на икономиката

Публични финанси

ЕС и външна политика

Всички сектори

Свобода и справедливост

Законност и справедливост

Свобода и гражданско участие

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Медийна свобода и плурализъм


Публична администрация и сектор за сигурност

Модернизация на администрацията и електронно управление

Децентрализация на управлението

Фискална децентрализация

Сигурност и обществен ред

Гражданска защита

Специални служби

Отбрана


Човешки капитал

Образование и наука

Култура

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Спорт

Социална политика

Демографска политика

Голямата България: мобилната българска нация по света


Околна среда и природни ресурси

Устойчиво управление на ресурсите

Чист въздух, почви и води

Развитие на устойчиво селско стопанство


Модернизация и растеж на икономиката

Развитие на иновациите

Малки и средни предприятия

Модернизация и трансформация на енергетиката

Транспорт

Пътна безопасност

Строителство, архитектура и благоустройство

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива


Публични финанси

Публични финанси

Публична собственост

Пенсионна реформа


ЕС и външна политика

България в ЕС

Външна политика


Нагоре