Председател на ДСБ Пловдив, Председател на национален клуб „България на регионите“, юрист
Нагоре