Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“
Председател на ДСБ Пловдив, Председател на национален клуб „България на регионите“, юрист

Свързани позиции

Медийни участия

Нагоре