БЪЛГАРИ ЗАД ГРАНИЦА

Ние от Демократична България вярваме, че българските граждани, където и да се намират, са най-ценният ресурс на страната. В съвременния мобилен и свързан свят българската държава е длъжна да формулира и приложи дългосрочни и високоефективни политики както към своите граждани зад граница, така и към българските исторически общности. Уменията и знанията на българските граждани по света трябва да допринасят за развитието на страната, а те самите да се чувстват пълноценна част от глобалната българска общност. Тези политики не трябва да се ограничават до посланията за „завръщането“ им в родината, а да заложат на непрекъснат и партньорски диалог с тях.

Демократична България си поставя за цел:  

 • Запазването и разпространението на българския език и култура сред българските общности в чужбина;
 • Осигуряването на представителност на интересите на българите зад граница в обществено-политическия живот на страната;
 • Гарантирането на достъп до качествени административни услуги;
 • Висока защита на правата и интересите на сънародниците ни зад граница;
 • Създаването на условия за реинтеграция на завръщащите се;

Демократична България приоритетно ще се грижи за запазването на българския език и култура зад граница, като:

 • Създава условия за развитие на мрежата от неделни училища зад граница и  значително увеличаване на обхванатите деца и младежи в тях;
 • Поставя като ключова задача разработването на стандарти и учебници, помагала, дигитални ресурси за преподаване, учене и оценяване на български език като втори/чужд за деца и младежи;  
 • Осигурява адекватни финансови условия за дългосрочно командироване на преподаватели в училища и университети зад граница;
 • Работи за налагането на българския език като матуритетен в чужди образователни системи, за да повиши привлекателността му за българските деца и младежи;
 • Въведе програма за реинтеграция на деца и младежи, пристигащи от чужди образователни системи, в задължителна училищна възраст.

Демократична България ще укрепи капацитета на институциите, осъществяващи  политиките за българите зад граница, и се ангажира да: 

 • Подкрепя дейността на културните институти зад граница с финансиране на дейностите им на проектен принцип и ще въведе подобрени критерии за избор на ръководителите им, включително ангажимент за развитие на отношения на сътрудничество с българските общности;
 • Работи за улеснена реинтеграция в България на завършилите в чужбина български студенти чрез облекчени процедури, включително и легализиране на дипломите им;
 • Работи за привличането на българи с научна кариера в чужбина в изследователски програми на висши училища и центрове за развойна дейност в България;
 • Усъвършенства методологията за извършване на предварителна оценка на въздействието на законопроектите, чрез въвеждане на изискването за изследване на ефектите върху правата, свободите и интересите на българите, живеещи извън страната;
 • Осигури адекватно кадрово и финансово дейността на Изпълнителната агенция за българите зад граница към Министерство на външните работи;
 • Утрои публичния ресурс, влаган по програмите на Министерство на външните работи, за финансиране на проекти, включително и на медии и издания на българските общности;
 • Използва програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за развитие на българските общности в пограничните райони и работи за създаването на условия за инвестиции в тях.

Демократична България ще реформира администрацията в полза на българите зад граница, като:

 • Осигури дистанционно използване на всички административни услуги чрез мобилно приложение за електронна идентификация;
 • Улесни административното обслужване при обстоятелства, настъпили в чужбина – раждане, смърт, инцидент и др.;
 • Подобри обслужването и подкрепата за фирми и бизнеси в чужбина;
 • Създаде звено към Министерството на външните работи за подпомагане на българските граждани при комуникацията с администрации в чужбина;
 • Работи активно за предотвратяването на случаите на трафик на хора, както и за предоставянето на безвъзмездна правна помощ на български граждани, жертви на престъпни мрежи;
 • Удължи валидността на международните паспорти от 5 на 10 години; 
 • Разшири и обезпечи мобилните консулски услуги (изнесените консулски дни) в районите с голяма концентрация на български граждани;
 • Увеличи броя на дипломатическите представителства.

Демократична България ще осигури представителност на интересите на българските общности в обществено-политическия живот на страната, като:

 • Създаде Национален съвет на българските общности зад граница, в който на квотен принцип и чрез провеждане на избори по пропорционална изборна система (успоредно с президентските) се избират представители на българските общности и в който ключовите български институции ще имат участие;
 • Предостави пасивно избирателно право на всички български граждани;
 • Приеме методика за определяне на броя на мандатите в изборен район „Чужбина“ в Изборния кодекс и въведе правила за съставяне на постоянни избирателни списъци в чужбина;
 • Въведе първоначално пощенско и дистанционно електронно гласуване за българите зад граница.

Демократична България ще работи за българските исторически общности, като:

 • Разгърне активна политика към българските исторически общности в Молдова, Украйна, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Албания, като защитава и подпомага обучението по български език и достъпа до културен живот на български език;
 • Предостави възможност за продължаване на образованието в България;
 • Осигури възможност за свободно самоопределяне като българи и предостави защита от дискриминация на етническа база;
 • Създаде работещ Консултативен съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина за установяването на български произход при производството за българското гражданство;
 • Съкрати процедурите за придобиване на българско гражданство до 6 месеца.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK