За Качествено управление на държавните компании – като корпоративни, а не ведомствени структури (едно от изискванията за влизането в Банковия съюз) “Демократична България” предлага:

 Да се промени начинът на управление на държавните компании, като се листват на фондовата борса 10–20% от техните акции. Когато инвеститорите вкарат реални пари и имат реален залог, те ще защитават не само собствения си, но и държавния интерес. Ще изискват резултати, за да печелят. Листването на държавните компании ще означава стотици милиони да останат в страната, вместо да търсят мястото си на глобалните пазари. В допълнение и      Сребърният фонд ще бъде попълнен, което ще гарантира възможност и за достойни пенсии. 

Да се възприемат насоките за добро управление на държавните предприятия, разработени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това трябва да стане на ниво стратегия за управленска структура на държавните предприятия.