РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Демократична България ще работи за жизнени, конкурентоспособни местни общности, които по-бързо и качествено да посрещат предизвикателствата и да решават въпросите на местното самоуправление, чрез провеждане на децентрализация и дигитализация на общините и районите в градовете с районно деление, чрез намаляване на административната тежест и чрез изграждане на ключовите за свързаността на страната инфраструктурни обекти.

Демократична България си поставя за цел:

 • Да осигури повече ресурси в ръцете на местната власт и възможности повече решения да се вземат на по-ниско ниво, по-близо до гражданите;
 • Да въведе дигитализация и оптимизация на инвестиционното проектиране, градоустройственото планиране и строителството;
 • Да довърши ключовите инфраструктурни обекти и да разреши създадените правни проблеми с незаконните възлагания при публичните проекти в областта на строителството.

Демократична България ще:

 • Обедини правилата, по които функционират местните и регионалните власти, в нов Закон за местното и регионалното самоуправление и ще въведе разширяване на компетенциите на областните управители; 
 • Децентрализира управлението в общините и в градовете с районно деление и ще промени Закона за публичните финанси, така че  20% от данък общ доход да останат в общините и районите;
 • Създаде единна информационна система за дигитално входиране и вътрешноадминистративно съгласуване на инвестиционните проекти и на устройствените  планове;
 • Сформира широка междуведомствена работна група към МРРБ, която да създаде съгласувани спешни промени в Закона за устройство на територията, който да действа до момента на влизане в сила на изцяло нов Строителен кодекс; 
 • Въведе Строителен кодекс, който да направи прости, изпълними и непротиворечиви правилата на инвестиционното строителство; 
 • Създаде уеб портал за устройствените планове, с който ще подобри публичността и достъпът до актуална информация в цифров вид; 
 • Приеме Национална стратегия за въвеждане  на Строително-информационен модел – ниво 2 и 3 в България;
 • Работи по изграждането и завършването на автомагистралите „Хемус“, Русе–Велико Търново, „Черно море“, както и на скоростния път Ботевград–Видин;
 • Намери оптимално решение за доизграждане на автомагистрала „Струма“ без загуба на европейско финансиране;
 • Довърши модернизацията на жп мрежата, която ще се превърне в гръбнак за икономическия възход на бедните региони в България; 
 • Опрости и оптимизира процедурите, условията и изискванията по кандидатстване на средния и малкия бизнес при реализацията на Плана за възстановяване и устойчивост в периода 2022-2027 г.;
 • Прокара промени в нормативната уредба (в ЗУТ и в свързаните наредби), които да доведат до повишаване на естетическата стойност и до по-добро запазване на историческото наследство в градската среда;
 • Промени режима от разрешителен в уведомителен за строежите от шеста категория.;
 • Промени нормативната уредба за полагане на системи за електроенергия от възобновяеми източници, като работи за отпадане на разрешенията за строеж за фотоволтаични централи до 30 kw/h за битови потребители;
 • Намери правно издържано решение на казуса със съществуващите незаконни възлагания по ТРП и на казусите със съществуващите незаконни инхаус възлагания;
 • Повиши прозрачността и контрола в управлението на браншовите организации, за да бъдат защитени интересите и правата на малките и средните предприятия;
 • Модернизира ВиК сектора, като въведе изпълнима програма за подмяна на амортизираните водопроводи, проведе пълен технически и финансов одит на ВиК операторите, приложи оздравителни програми и гарантира социалната поносимост и качеството на услугите.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK