Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Участие в многонационални структури на силите на НАТО и ЕС, заедно с домакинстване на такива у нас като израз на солидарност и получаване на засилени гаранции за сигурност в периферията

Медийни участия

Нагоре