Албена
Симеонова Върбанова
12

Добрич - преференция №110

Албена Симеонова е еколог, Председател на Българска асоциация на  Биопроизводителите, член на Борда на Международната федерация на биоземеделските движения IFOAM EU.

Тя е и биофермер от с. Любеново, община Никопол. В стопанството и́ се отглеждат по биологичен начин винени лозя и зърнени култури. Произвежда биологично вино.

Председател  е на Фондация за околна среда и земеделие – една от най-старите неправителствени организации в страната.

Организирала и участвала в множество екологични кампании на регионално, национално и международно равнище.

Носител е на международни екологични награди – през 1996 г. получава награда Goldman Environmental Prize за изключителни екологични постижения в Европа – най-престижната екологична награда в света, а през 1997 г. наградата на ООН за екология. 

През 2016 година и е присъдена годишната награда за биоземеделие  – Лауреат „Био ФАКТОР”, за значителен принос в развитието на биологичното земеделие в Европейския съюз и в България.

Родена е в гр. Перник. Средното си образование получава в Национална английска гимназия, а по-късно завършва в СУ “Св. Кл. Охридски” специалност “Биология и Химия”. Има следдипломна квалификация по  “Управление на околната среда” към Софийски университет и по агроекология към UC Berkeley.

Албена Симеонова е народен представител в 45-то и 46-то Народно събрание, избрана от листата на „Демократична България“ в Добрич. Била е член на постоянните парламентарни комисии по Земеделие, храни и гори и по Транспорт и съобщения.

Тя е пълноправен член с право на глас в Комитета по наблюдение на ПРСР 2021-2027. Активно е участвала в работните групи по изготвяне ПРСР, директни плащания, зелени плащания, агроекология и др.

Член на Националния съвет на Зелено движение.

Албена  Симеонова се обявява твърдо против построяването на АЕЦ Белене от самото зараждане на идеята и устойчиво поддържа своите възгледи и участва в множество протести срещу проекта. Води кампанията “БелеНЕ”. Запазването на екологичното равновесие и здравето на хората в Белене е неин приоритет.

Албена Симеонова подема широка кампания срещу опитите за вкарване на  ГМО продукти в България и българското земеделие, тъй като те унищожават пчелите, а без пчели няма живот – изчезва и българското земеделие. Смята, че пчеларството е важен отрасъл в българската икономика и трябва да бъде съхранен.

Албена Симеонова е основен гарант на общоевропейската гражданска инициатива – Save bees and farmers. Целта е забраната на пестицидите, които имат пагубно влияние върху българското земеделие.

Албена Симеонова  е съавтор на предложението за легализиране на преработката на индустриален коноп в България – това е един шанс за ново развитие в българската икономика.

Дейността й по време на 45-то и 46-то НС се свързва с организиране на кръгла маса на браншовите организации в земеделието от приоритетните сектори на тема “Планът за възстановяване и устойчивост  в аграрния сектор”, който предвиждаше  850 милиона лева за “Напоителни системи”. Това е проект за възстановяване на водна напоителна система по модел от миналия век  с мотив, че трябва да се справим с климатичните промени, които най-силно засягат земеделците, пренебрегвайки препоръката от Световната банка, и техния анализ от 2016 г., в който е заложена стратегия за развитие на хидромелиорациите, и се посочва че тази държавна фирма, трябва да бъде закрита. Средствата по това перо на Плана, могат да отидат за напояване, малките фермери и зелено земеделие.

Осигурява допълнителни 70 милиона лева за подпомагане производителите на плодове и зеленчуци, пчеларите, лозарите и животновъдите и 15 милиона лева за справяне с щетите от градушките и засегнатите от Ковид кризата.

Предлага отделна мярка за възстановяване и поддръжка на полезащитните пояси; засаждане с медоносна растителност.

Предлага решение на проблема с нерегламентираното къмпингуване по примера на Испания, Италия и Португалия.

Съдейства за ускоряване процеса по разкриване на филиал на варненския Медицински университет в Добрич, където да се обучават силно дефицитните за областта медицински сестри и акушерки.

Отнася задълбочаващата се водна криза в региона на вниманието на „Български ВиК Холдинг“ и МРРБ. Инициира диалог между местната власт, държавата и частните лица, които имат отношение към проблема.

Постигна промяна на статута на растителните остатъци от лавандула – вместо като отпадък, те вече се разглеждат като суровина за наторяване на нивите, каквато е практиката в редица европейски страни.

Ангажиментът на Албена Симеонова в следващия парламент е свързан с земеделието като най-субсидирания отрасъл в Европейския съюз. Тя смята, че след години на прахосване на парите на европейските данъкоплатци към едри земеделци, които нямат практическа нужда от финансиране, секторът има нужда от спешна и радикална реформа. Според Албена, трябва да бъдат подпомагани малките стопанства, които произвеждат висококачествени и здравословни храни с висока добавена стойност.

Пчелите и осигуряване на европейско финансиране за  малките земеделски производители. Защитаване на правата на българските земеделски биопроизводители. Фокусът на работата й още е защита на българската природа, съживяване на селските райони, екологично чиста енергетика и щадящо природата земеделие, подкрепа за Добруджа – житницата на България.

Запознаването на населението и на конвенционалните фермери с методите и предимствата на биологичното земеделие, за нея е кауза, на която тя е посветила огромна част от дейността си.

Продължаване на зелените политики, започнати от кабинетът “Петков” и зеленият министър Борислав Сандов.

“Зелена България може много повече! Заедно можем много повече! Време е!”

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK