Александър
Юлиянов Михайлов
12

23 МИР - преференция №137

Магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като преди това е завършил с отличие 9-та Френска езикова гимназия в София.

По професия е адвокат с над 5-годишна практика в сферата на гражданското право. Работата му е съсредоточена в граждански и търговски дела, производства по търговски спорове, банкови дела и други.

През годините е работил и в много други направления, което му позволява да разбира проблемите в области като правораздаване, аутсорсинг, ресторантьорския бизнес.

Основните приоритети:

– Развитие на правната култура на младежта чрез подобряване на учебните програми в средното образование;
– Съдебната реформа в следните аспекти: дистанционно разглеждане на делата, ускоряване на съдебните производства и постигане на по-голяма сигурност за гражданите, нуждаещи се от правна защита, осигуряване на интересите на децата в производствата, засягащи родителски права, обезпечава на качествена безплатна правна помощ, подобряване на производствата по несъстоятелност и прозрачността на принудителното изпълнение;
–   Борба срещу домашното насилие;
–  Борба срещу насилието над деца в Интернет и извън него;
– Подобряване на инициативите, държавните програми и информационните кампании по изграждане защита и грижа за психичното здраве, включително на правилното възстановяване на страдащите от психични заболявания и зависимости;
– Подобряване безопасността на мотористите и велосипедистите, както и цялостно подобряване на безопасността на пътя, включително чрез интегриране на система, предоставяща възможност на участниците в движението да отправят предложения за подобряването на условията в определени участъци;
– Противодействие на административния произвол и ускоряване на процедурите, свързани с прехвърляне, регистрация и дерегистрация на МПС с цел облекчаване натиска върху гражданите;
– Дигитализация на регистърните производства и подобряване на сигурността им;
– Опазване на околната среда чрез стимулиране на разделно събиране на боклук, борба срещу незаконната сеч и противодействие на замърсяването от трафика и битовото отопление;
– Продължаване на започналата регламентация и защита на брокерската дейност;
– Подобряване на системата за изтърпяване на наказания и стриктното им проследяване.
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK