Алина Добрева

Алина
Добрева
Член на Националния съвет на Да, България
13

Алина Добрева е родена в Русе, израснала в Пловдив. Заради учебни или работни ангажименти е живяла в София, Будапеща, Лийдс, Лондон и Флоренция, а в момента е в Брюксел. Доктор на науките по Политическа комуникация от Университета в Лийдс. Анализатор в Изследователския отдел на Европейския парламент, където работи по теми, свързани с европейския бюджет, финансирането на външната политика на Европейски съюз и очакванията на гражданите за европейския бюджет и политики. Има дългогодишен опит като изследовател, включително в Университета в Оксфорд и Европейския Университетски Институт, където работи по темата медийна свобода и плурализъм, избирателни системи и политическа комуникация.
Участва активно в кампаниите „Гласувай без граници“ и „Искам да гласувам“, подкрепящи въвеждането на електронно гласуване и улесняването на българите в чужбина да бъдат част от изборния и политически процес в България. Учредител на „Да, България!”, член на Националния съвет, и основен автор на програмите на партията по отношение на медии и на българите в чужбина.
Владее английски, немски и френски език.

Нагоре