Андреана
Иванова Трифонова
23

Смолян - преференция №103

Андреана Трифонова е експерт по опазване на природата, биологичното разнообразие и устойчивото местно развитие. Има магистратура в специалност „Екология“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и магистратура по „Управление на международни бизнес проекти“. Към настоящия момент е в процес на завършване на магистърска степен в „Стопанисване на горите“ в Лесотехнически университет , гр. София. Професионалният ѝ опит е свързан със създаването и реализирането на множество проекти и инициативи на местно и регионално ниво на територията на Родопите.

Основен експертен опит Андреана придобива чрез участието си в един от най-значимите природозащитни проекти на Програмата на ООН за развитие в България с фокус устойчиво развитие на горското стопанство, земеделието и туризма в Родопите. В ролята си на управител на Областен информационен център – Смолян обогатява знанията си и експертизата за възможностите, които европейското финансиране в България предоставя, както и за управлението на европейските средства на Европейско ниво.  През последните пет години Андреана работи като експерт „международни проекти, екология и биоразнообразие“ в Южноцентрално държавно горско предприятие – гр. Смолян, а от три години е международен одитор по горска сертификация. Андреана професионално се занимава и с екологично образование като лицензиран горски педагог, обучен от австрийски и български експерти.

Значим експертен опит Андреана придобива по време на участието си през годините в редица международни инициативи, а именно:

  • едногодишно професионално обучение за български и румънски експерти в Германия за опазване на природата и регионално развитие в Югоизточна Европа;
  • тримесечен експертен стаж в администрацията на най-големия Национален парк „Баварска гора“ в Германия; професионален четиримесечен стаж в отдел „Натура 2000“ на Генерална Дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, както и в професионален обмен за експерти от сферата на околната среда в САЩ.

„Мотивите ми да вярвам, че мога да подкрепя развитието на региона са свързани от една страна с експертните ми знания и опит, а от друга с познанията за региона и хората, които живеят в планината. Смолян е разположен в сърцето на Западни Родопи, район със специфична природна, културна и икономическа идентичност, представлява важен търговски и туристически център. Също така се радваме на богато биоразнообразие, висока представителност на зоните от Натура 2000, което в специфичните условия на населена планина би могло да бъде отличен стимул за устойчиво местно развитие и добра основа за развитие на „бутикови“, високо ценени, предприемачески модели, подобряващи качеството на живот и подкрепящи творческата и професионална реализация на местните хора. Вярвам, че най-голямото богатство на региона са именно хората, които биха могли да подкрепят устойчивото икономическо развитие на областта. За да се случи това обаче е необходимо да се подобри модела за финансиране на „малки“ бизнес идеи, базиран на възможностите, които запазената природа на Родопите и предприемаческия им дух предоставят. Неизползван рационално потенциал са различните форми на специфични „планински“ производства на екологично чиста продукция, развитието на услуги, свързани с предлагане на „запазена природа“, а така също и дребно предприемачество за производство и продажба на занаятчийски изделия, сувенири и други дребни изделия. Като допълнение,  „отварянето“ на областта и по-активното развитие на трансгранични инициативи би дало допълнителен тласък и възможности за успех на местните предприемачи. Смятам, че е особено важно планинските райони на България да се разглеждат като специфични територии, характеризиращи се със своите нелеки условия на живот, но неизменно свързани с традициите и идентичността си.“

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK