Бонка Атанасова Карчева

Бонка
Атанасова Карчева
11

17 МИР - преференция №104

Бонка Карчева e икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност. Ще работи за облекчаване на малкия и среден бизнес, за право на достоен труд, за достоен начин на живот, за ясни правила, по които да се разпределят нашите данъци, а не през прозореца на поредното скъпо возило.

Нагоре