Борислав Георгиев Ганчев

Борислав
Георгиев Ганчев
11

23 МИР - преференция №119

Борислав Ганчев е доктор по право и главен асистент по Граждански процес в СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат и учредител на „Да, България!”, член на изпълнителния съвет на местната организация на партията в район “Младост”, София.

В следващия парламент Борислав ще работи за реформа на съдебната система, както и за активното използване на Съвет по законодателството, съставен от водещи юристи.
Борислав желае да се възвърне вярата и инициативността на българските граждани, както и да се улесни привличането на чужди инвестиции. Смята да постави акцент върху висшето образование и задържане на младите хора в страната.

За последователни, обмислени и компетентни законодателни решения.

Нагоре