Делчо Лазаров Камарски

Делчо
Лазаров Камарски
11

17 МИР - преференция №113

23 МИР - преференция №132

Инженер-геодезист със специализация Геоинформационни технологии. Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Лична кауза: дигитализация и електронно управление. Координация и връзка между институциите. Обновяване и модернизация на техническата инфраструктура в страната.

Нагоре