Елена Стоянова Димитрова

Елена
Стоянова Димитрова
11

Велико Търново - преференция №114

Елена Димитрова е преводач на свободна практика с немски и нидерландски език и с дългогодишен преподавателски опит във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Тя има многобройни специализации в чужбина и публикации в България, Австрия, Германия и Португалия в областта на културната антропология и интеркултурната комуникация. Съавтор и координатор на международни проекти в областта на културата по различни програми на ЕС. Асоцииран член на Артгрупа „Дупини”, с която организира няколко издания на Международния симпозиум „ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци”.

Вярва, че в основата на всяко развитие е активното и отговорно гражданство. А то се създава и подпомага до много голяма степен чрез културните политики на местно и централно ниво. Културни политики с фокус не само към отговорно опазване на културното наследство, но и към създаване на възможности за развитие и подпомагане на днес действащите културни оператори.

Семейна, с три деца. Избрала е да живее във Велико Търново.

Нагоре