Георги Йорданов Ганев

Георги
Йорданов Ганев
11

23 МИР - преференция №105

Георги Ганев е икономист с дългогодишен опит в икономическите анализи, преподавател по макроикономика в България и чужбина. Той е програмен директор по икономически въпроси в Центъра за либерални стратегии в София и преподавател в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

 

Нагоре