Христо Димитров Димитров

Христо
Димитров Димитров
11

Велико Търново - преференция №113

Христо Димитров Димитров е роден през 1967 г. Завършил е медицина в Плевен през 1993 г., специалност Обща медицина през 2006 г. и докторантура по Обща медицина през 2019 г. в Пловдив. Общопрактикуващ лекар от 2000 г.

Негова кауза е общественото здраве – чистота на въздуха, ограничаване на шума, регулиране и извеждане на автомобилите извън обществените зони; чиста, безопасна и достъпна за гражданите и гостите на Велико Търново околна среда.

Председател е на УС на РК на Български лекарски съюз – Велико Търново, председател на УС на Сдружение на общопрактикуващите лекари – Велико Търново, заместник-председател на УС на НСОПЛБ. Семеен, с две пораснали деца.

Нагоре