Христомир Христов Йорданов

Христомир
Христов Йорданов
11

24 МИР - преференция №118

Христомир Йорданов е роден в София през 1979 г. Има бакалавърска степен по радиокомуникации от ТУ-София, магистърска и докторска степен по микровълнова техника от ТУ-Мюнхен, Германия. Изследовател и преподавател в ТУ-София от 2011 г. Гостуващ лектор в Калифорнийски Университет Бъркли през 2019/2020 г. Заместник-декан по научната дейност на Факултет за Германско Инженерно Образование и Промишлен Мениджмънт. Ръководител на международни изследователски проекти от българска страна. Женен е, има две деца. Председател е на ДСБ-Слатина, кактои и на експертна група по образование и наука към ДСБ. Вярва, че българските ученици могат много повече!

Нагоре