Ивайло Йорданов Стоянов

Ивайло
Йорданов Стоянов
11

Търговище - преференция №102

Ивайло Стоянов специалист в търговско-икономически отношения, работил в експортно ориентиран холдинг в нехранителната и хранителна сфера. Завършил е счетоводство и контрол в Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов.

Активно участвал в разработване на проект „Първи стъки” с основна цел подпомагане на възрастни хора в тежко и неравностойно положение. Участвал е като доброволец в кампания за набиране на средства за деца временно лишени от родителски грижи.

Настоящ член във фондация „Младежки Център” гр. Попово.

Женен с две деца.

Нагоре