Йоно Денев Чепилски

Йоно
Денев Чепилски
11

16 МИР - преференция №108

Икономист, магистър по Бизнес анализ и софтуерни решения към Висше училище за застраховане и финанси, бакалавър по Европеистика с профил право и икономика в СУ „Св. Климент Охридски“. Лична кауза: европейска интеграция, уреждане на административния апарат и подобряване качеството на образованието.

Нагоре