Кирил Василев Ташев

Кирил
Василев Ташев
11

16 МИР - преференция №117

Инженер по електроника, ръководен специалист с дългогодишен опит в сферата на комуникациите. Лична кауза: Върховенство на закона, образование и качество на градската среда.

Нагоре