Надежда Друмева Бобчева

Надежда
Друмева Бобчева
11

Шумен - преференция №102

Надежда Бобчева e родена в Силистра през 1975 г. Завършила е УНСС, гр. София със специалност „Финанси”. Притежава магистърска степен по Управление на градовете от съвместната програма на Университет Еразмус – Ротердам и Институт по жилищна политика и градско развитие – Ротердам, Нидерландия. Участвала е в множество обучителни програми и курсове в различни държави.

Голяма част от професионалния й опит е свързан с работа в общинската администрация. Заемала е различни длъжности (експертни и ръководни), а понастоящем е заместник-кмет на Район Оборище в София. Два мандата (2011-2015 г. и 2015-2019 г.) е общински съветник в Общински съвет – Силистра. Говори английски и руски език. В случай, че бъде избрана, планира да работи в Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Поставям си за цел административна реформа и предоставяне на повече правомощия на общините в България, т.е. продължаване на финансовата децентрализация и прехвърляне на права на общините, но заедно със свързаните с това финансови средства.

Следва да се изготви и приеме изцяло нов Закон за устройство на територията, съгласуван с всички професионални гилдии – на архитектите, инженерите от инвестиционното планиране, ландшафните архитекти, като се постигне и консенсус за включване на гражданите в процеса на градско планиране (разширяване правомощията на обществените обсъждания, конституиране на гражданите като заинтересована страна и др.).

Нагоре