Петър Ясенов Маринов

Петър
Ясенов Маринов
11

23 МИР - преференция №103

Петър Маринов е инженер-магистър международен опит в управлението на проекти в повече от 15 държави. Областен председател на ДСБ, 23 МИР – София. Предприемачеството е неговата сила. Свидетел е как добри идеи на способни хора потъват в административен произвол и как държавата създава повече пречки – бюрократични спънки, документален хаос и избирателно финансиране, отколкото условия за успех на предприемчивите. Петър е убеден, че подобряване на бизнес средата е възможно единствено със системни решения и политически кураж. Неговата визия е, че всеки малък и среден бизнес в България трябва да бъде подпомогнат чрез: намаляване на административната тежест върху малкия и семейния бизнес; улесняване достъпа до финансиране и прозрачност на процедурите за това и елиминиране на възможността за административен рекет от страна на държавата. Роден е в София, семеен, с едно дете.

“Проблемите се решават от хора, които ги разбират”

Нагоре