Стоил
Трифонов Гигов
30

Пазарджик - преференция №107

Стоил Гигов работи в сферата на осигурителното, данъчно и трудовото право и защитата на личните данни. В периода 1996-2014 г. като служител на НОИ и НАП е работил преимуществено в сферата на събирането на вземания, борбата със сивата икономика и прането на пари, усъвършенстване на осигурителното, данъчното и трудово законодателство. Ръководил е работни групи за разработване на модули от информационната система на НАП. Има дългогодишен опит за изготвяне на проекти за нормативни актове и извършване на анализи.

Като служител на НОИ и член на Централната експертна работна група за създаване на Национална агенция за приходите е автор на предложението за законова уредба за въвеждане разсрочването на осигурителни задължения. Изготвя „Стратегически план на Проекта за НАП”. Съавтор е на проекта на Закона за НАП и разпоредбите на ДОПК в частта за социалното осигуряване, разсрочването и събирането на вземания.

Като мерки за борба със сивата икономика и повишаване на приходите в Държавното обществено осигуряване, предлага въвеждането на ревизии при особени случаи за осигурителни задължения. Автор е на проекта на Закон за ограничаване на плащанията в брой. Съавтор е на проектите за нормативните актове за въвеждане на фискален контрол. Участвал е в създаването и въвеждането на електронни услуги, предоставяни от НАП за улесняване на гражданите и бизнеса.

Макар и безпартиен, винаги е имал активна гражданска позиция. Инициатор е за създаването на независима профсъюзна организация за защита правата на служителите в НАП и подобряване условията на труд.

Стоил вярва, че за правилното функциониране на държавата, е необходима модерна, некорумпирана, отзивчива, компетентна и политически независима администрация, работеща само в рамките на закона и единствено в полза на държавата и обществото.

За да постигнем този приоритет, той ще работи за реализиране на политики за отстраняване на политическия натиск върху администрацията, прозрачност на назначенията, чрез създаване на Национален регистър на администрацията, въвеждане на мандатност на ръководните служители и предотвратяване на условията за корупционни прояви в администрацията.

Българските закони трябва да се спазват от всеки!

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK