Цвятко Георгиев Георгиев

Цвятко
Георгиев Георгиев
11

Ловеч - преференция №101

Целият съзнателен житейски опит на Цвятко Георгиев е ориентиран към изучаването на човека и обществото през обектива на различни дискурси – исторически, юридически и психо-социален.
В професионалния му път важно място заемат системите за Националната сигурност, Министерството на вътрешните работи, където заема длъжността заместник-министър (2014 г. – 2017 г.), а също и консултирането в психо-социалната сфера и конфликтологията.

Цвятко е развил експертиза в управлението на процеси, системи и промени, регулиране на отношения и взаимодействия в областта на сигурността и обществения ред и вярва, че те са абсолютно и необходимо условие при оформянето на благоприятна жизнена среда за хората.

Ако го подкрепите, в 45-ото Народно събрание той ще работи за модернизиране и адаптиране на сектора за сигурност към съвременните нужди на обществото.

Нагоре