Веселка Петрова Христамян

Веселка
Петрова Христамян
11

16 МИР - преференция №112

Ямбол - преференция №102

Д-р Веселка Христамян общински съветник в Пловдив и лицево-челюстен хирург с 31 годишен стаж, към най-голямата болница у нас – УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив.
Тя е също така университетски преподавател към МУ Пловдив и Председател на Постоянна комисия “Здравеопазване и социални дейности”, на Комисия за подпомагане на граждани от Пловдив с репродуктивни затруднения и зам.-председател на Постоянна комисия за Противодействие на корупцията към Общински съвет – Пловдив. Член е и на Националния съвет на “Да, България!”.

Д-р Христамян е магистър по “Медицина”, магистър по “Дентална медицина”, Специалист по орална и по лицево-челюстна хирургия, магистър по “Здравен мениджмънт”, магистър по “Публична администрация”, а към настоящия момент и студент по “Право” към Бургаски свободен университет. Има множество научни публикации и участия в национални, и международни издания. Член е на Национален експертен лекарски борд и на европейската асоциация EACMF. Член е на Националната комисия за финансово подпомагане към Българския зъболекарски съюз (БЗС) и зам.-председател на Комисията по професионална етика към Районната колегия на БЗС – Пловдив. Работи с всички съсловни и непрофесионални организации, ангажирани в ресор “Здравеопазване” в Пловдив, за създаване на политики по превенция и промоция на общественото здраве, и за изграждане на електронно здравеопазване. Работи активно с граждански сдружения и професионални организации в Пловдив и страната, ориентирани към екологична проблематика.

Веселка Христамян отказва да бъде съучастник в процеси, които поставят в центъра на системата болестта и нейното финансово измерение, вместо здравето и неговата превенция. В ресор “Здравеопазване” ще работи за въвеждането на електронно здравеопазване, както и за подобряването на денталното и репродуктивно здраве. В ресор “Околна среда” тя се ангажира с темата за качеството на атмосферния въздух.

Не е по силите ни да върнем вчерашния ден, но с уроците от него можем да спечелим утрешния. А той носи бъдещето за нашата България!

Нагоре