Владимир Василиев Джувинов

Владимир
Василиев Джувинов
11

16 МИР - преференция №114

Смолян - преференция №106

нженер, предприемач и специалист по интернет стандарти. Лична кауза: Овластяване на гражданите, а това означава участието им във взимането на политически решения на всички нива. Ефективна държава и повече възможности за реализация.

Нагоре