24 май 2018, четвъртък

Днес празнуваме 24 май – деня на българската просвета и култура, деня на нашата писменост. Днес празнуваме чудото на буквите, на думите, на книгите, на нашата духовност. Време е да си припомним, че свободата ни като народ не се защитава само на бойното поле и не се гарантира само от държавниците – истинската свобода е свободата на духа, и тя се отстоява ежедневно от просветителите, от творците, от изследователите. Не случайно, от периода на Националното възраждане насам, най-трудната и най-важната ни борба е тази за освобождаване, за извисяване на българския дух.

Това е особено важно днес, когато се тревожим, че думите са изпразнени от значение, че смисълът е в криза, че нормите за истина и нормалност са се изличили, че срещу нас се води дезинформационна война. Тревожно актуални са днес думите на Константин-Кирил Философ, написани преди повече от единадесет века: „Голи са без книги всички народи, не можейки да се борят без оръжие с противника на нашите души“.

Днес е време да си припомним, че именно в литературата, културата и знанието можем да намерим упование и сила да се справим с всяко предизвикателство. Днес е време да се поклоним пред учителите си, пред онези просветители, които въпреки превратностите на времето, въпреки трудностите на ежедневието, са съумели да ни предадат от своята духовна светлина.

Днес е време да признаем, че всяка надежда за по-добро бъдеще е неизменно свързана с качествено и съвременно образование, с жизнена и автентична култура, с напредничава и конкурентна наука. Това е така, защото в свят на ограничени ресурси и непрекъснати промени, единственото сигурно нещо, единственият неизчерпаем ресурс, е човешкия интелект, способността ни за творческо и новаторско мислене.

 „Демократична България“, не само днес, но всеки ден, отстоява ценността на истинското образование, култура и знание, и подкрепя активно всички, които работят за това.