Проект за промени в Закона за движение по пътищата

15 април 2021, четвъртък Viber

ПРОЕКТ!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

( Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г., бр. 76 от 6.08.2002 г., доп., бр. 16 от 18.02.2003 г., бр. 22 от 11.03.2003 г., изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., бр. 92 от 18.11.2005 г., в сила от 18.11.2005 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., доп., бр. 102 от 20.12.2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), бр. 61 от 28.07.2006 г., изм., бр. 64 от 8.08.2006 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 22 от 13.03.2007 г., бр. 51 от 26.06.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 97 от 23.11.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. и доп., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 88 от 10.10.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 75 от 18.09.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 14.12.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г., изм. и доп., бр. 10 от 1.02.2011 г., изм., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; изм. с Решение № 1 от 1.03.2012 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 20 от 9.03.2012 г.; изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2012 г., изм., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 75 от 2.10.2012 г., доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г., изм., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2015 г., бр. 37 от 22.05.2015 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., доп., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм. и доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 101 от 20.12.2016 г., в сила от 21.01.2017 г., бр. 9 от 26.01.2017 г., в сила от 26.01.2017 г., бр. 11 от 31.01.2017 г., в сила от 31.01.2017 г., изм., бр. 54 от 5.07.2017 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г., в сила от 26.09.2017 г., бр. 97 от 5.12.2017 г., бр. 2 от 3.01.2018 г., в сила от 3.01.2018 г., доп., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм., бр. 17от 23.02.2018 г., доп., бр. 55 от 3.07.2018 г., изм., бр. 59 от 17.07.2018 г., доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 28.01.2019 г., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г., изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 28.01.2019 г., бр. 17 от 26.02.2019 г., изм. и доп., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г., доп., бр. 51 от 5.06.2020 г., изм. и доп., бр. 60от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г., изм., бр. 69 от 4.08.2020 г., изм. и доп., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г., изм., бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., доп., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г., бр. 18 от 2.03.2021 г., изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г.)

  • 1. В чл. 100, ал. 2 думите “и контролния талон към него” се заличават.
  • 2. В чл. 157 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “контролен талон за потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство и “ се заличават и се добавя изречение трето: “Данните за контролните точки на водачите се съхраняват в централизиран регистър, воден от Министъра на вътрешните работи.”
  2. Алинеи  6,7 и 8 се отменят.
  • 3. В чл. 160 думите “или на контролен талон към него”, “или контролният талон”, “или контролен талон към него” се заличават.
  • 4. В чл. 183 думитеконтролен талон” се заличават.

 

ВНОСИТЕЛИ:

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ:

………………

МОТИВИ КЪМ 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Синият контролен талон е напълно излишен в контекста на централизиран регистър, достъпен в реално време от служителите на МВР. Контролният талон и процесът по неговото отнемане и връщане правят невъзможна електронизацията на процеса по заплащане на глоба при издаден акт, съответно влязло в сила наказателно постановление. В същото време процедурата създава сериозни неудобства на гражданите, особено когато талонът е отнет в друга част на страната от мястото по постоянен адрес на лицето. Използването на отеният талон като мотивацията за плащане на глоба по наказателно постановление е грешен подход за повишаване на събираемостта. На практика така се въвежда административно наказване за неплатена глоба по предишно наказателно постановление (заради липса на талон). Събираемостта на неплатени глоби не е правомощие на МВР, а на Националната агенция за приходите.

Накратко:

Поискахме премахване на контролния талон към свидетелствата за управление на МПС. Синият контролен талон е напълно излишен в контекста на централизиран регистър, достъпен в реално време от служителите на МВР. Премахването му ще направи възможна електронизацията на процеса по заплащане на глоба при издаден акт, съответно влязло в сила наказателно постановление.

Вид:

Законопроект

Категория:

Модернизация

Вносители:

Христо Иванов

Народен представител

Христо Иванов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK