Въпрос до министъра на околната среда и водите за ГМО регулации

28 април 2021, сряда Viber

Попитахме каква е позиция на ЕС и България за глобалното регулиране на организмите с генетично насочване

ЧРЕЗ Г-ЖА ИВА МИТЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА XLV НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ,

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ В ОСТАВКА

ВЪПРОС

ОТ Албена Симеонова и Борислав Сандов, народни представители на ПГ „Демократична България“

на основание чл. 90, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 96, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Относно: Позиция на ЕС и България относно глобалното регулиране на организмите с генетично насочване

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

В качеството ви на министър на околната среда и водите съгласно Закон за генетично модифицираните организми, имате задължение да провеждате държавната политика в областта на генетично модифицираните организми (ГМО). 

В Европейския съюз темата за новите ГМО (техники за генетично редактиране като CRISPR и др., наричани още нови техники за развъждане) е обект на все по-широко внимание. След като Европейският съд отсъди, че новото поколение ГМО трябва да бъдат регулирани съгласно съществуващите закони за ГМО на Европейския съюз, сме свидетели на засилен натиск от заинтересования бизнес за тяхната дерегулация или поне облекчена регулация. Очаква се Европейската комисия да изложи своите виждания относно бъдещото регулиране на новите технологии за генетична модификация в края на април т.г., въз основа на вътрешно проучване, упълномощено от Съвета на министрите. Отговорният комисар Стела Кириакидес изглежда вижда тези технологии като начин за подобряване на устойчивостта в селското стопанство. Възможно е тя да предложи изключването на някои технологии за генетична модификация от регламентите за ГМО на ЕС, както бе предложено от биотехнологична индустрия в аграрния сектор. Предстои и страните-членки да изкажат своите позиции по отношение на това. 

Предвид че темата винаги е била от силен интерес за обществото ни, а досега не сме чули официална позиция от страна на отговорните институции, моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Министерство на околната среда и водите или Министерство на земеделието, храните и горите координира работата по изработването на позицията на България по тези теми? Обсъжда ли се темата в някое от министерствата и какво е предприето по отношение на нея до момента?
  2. Кое министерство ще представлява България в процесите на ниво ЕС?
  3. Каква е позицията на България по въпроса за промяна на регулацията на тези нови видове ГМО? Ако има различна позиция по отношение на различните техники, моля да ги представите.
  4. Ако все още няма окончателна позиция, моля да споделите какви са предварителните мнения, на какви доводи стъпват те и кога смятате да имаме официална позиция по темата?
  5. Моля да ни предоставите и цялата вътрешна кореспонденция в МОСВ, тази между МОСВ и други национални институции, както и тази между МОСВ и европейските институции по темата. Имайте предвид, че редица държави-членки вече разпространиха свои отговори до Европейската комисия по темата и това не е нарушение на правото на ЕС.

Моля, съгласно чл. 96, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на народното събрание да ми отговорите на горепоставените въпроси.

С уважение,

АЛБЕНА СИМЕОНОВА

Народен представител на ПГ „Демократична България

БОРИСЛАВ САНДОВ

Народен представител на ПГ „Демократична България“

28.04.2021 г.

 

Накратко:

Попитахме екоминистъра в оставка Емил Димитров каква е позицията на България за глобалното регулиране на организмите с генетично насочване, обсъжда ли се темата със земеделското министерство и кое ведомство всъщност ще рпедстав;ява страната на срещата по въпроса на ниво ЕС.

Защо е важно:

Темата за новото поколение ГМО привлича все по-голямо внимание в ЕС, след като Европейският съд отсъди, че за него следва да се приагат съществуващите регулации. Същевременно се наблюдава натиск за облекчаване на режима за тях. Очаква се ЕК да изложи своите виждания по въпроса, а страните-членки да изкажат своите позиции. Досега България не е съобщавала официалната си позиция по въпроса, а предвид обществения интерес към темата е важно да се знае как властите гледат на новите ГМО технологии

Вид:

Въпрос

Вносители:

Борислав Сандов

Министър на околната среда и водите

Борислав Сандов
Албена Симеонова

Народен представител

Албена Симеонова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK