Въпрос на Ивайло Мирчев за договорите за наем на площи в „Пристанище –Варна“ ЕАД

09 февруари 2022, сряда Viber

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО 

Г-Н НИКОЛАЙ СЪБЕВ 

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Договори за наем на площи в „Пристанище –Варна“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В отговор на мой въпрос за сключени договори за отдаване на площи под наем от държавно предприятие „Пристанище–Варна“ ЕАД, Вие заявявате, че има подписани 12 анекса към част от договорите, с които се актуализира цената. В т.3 от отговора Ви №02-00-7/ 26.01.2022г. посочвате, че за част от процедурите за отдаване на площи под наем от „Пристанище–Варна“ ЕАД са установени формални нарушения на реда за провеждане на търгове, а именно: в решението за откриване на търга не е утвърден съставът на комисията, обосновката на финансово-икономическата целесъобразност е направена формално, не са спазени изискванията на Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, отнасящи се за публикуването на условията на търговете, като не е посочен депозит за участие или начална наемна цена, в решенията за откриване на търговете не е спазено изискването на Правилника, съгласно което началната цена следва да присъства в решението за откриване на търга. Така изброените в т.3 от Ваш отговор  №02-00-7/ 26.01.2022г. не изглеждат изобщо формални и би трябвало да са основание за прекратяване на договорите и провеждане на нови процедури. В т.4 посочвате, че одитният екип е изразил мнение, че три от проверените процедури е трябвало да бъдат прекратени към момента на провеждането им, поради установена грешка в условията на търга в една от процедурите и несъответствия на офертите на участниците с изискванията в документацията на другите две.

С оглед на гореизложеното бих искал да ми предоставите следната информация:

Защо от 21 договора само 12 имат анекси за актуализация на цената и ще предприемете ли действия, там, където са нарушени процедурите да се проведат нови такива ? 

Моля да ми предоставите копия от анексите към тези договори, както и договори, подписани след м. май 2021г.

Моля да ми бъде отговорено писмено.

 

София, 02.02.2022 г.                           

Народен представител:

Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK