Въпрос на Ивайло Мирчев за финансиране получено по програми и механизми за подкрепа на селските райони

11 март 2022, петък Viber

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО 

Г-Н ИВАН ИВАНОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Финансиране получено по програми и механизми за подкрепа на селските райони

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В тематичната работна група по Обща селскостопанска политика към Министерство на земеделието е разгледан и качен за обсъждане – “Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на република България за периода 2023-2027”. От него става ясно, че е била променена дефиницията на “селски район” като текстът гласи: “Новата национална дефиниция определя като „селски райони общините, в които няма населено място с население над 15 000 души. Съгласно тази дефиниция, 215 общини от общо 265 общини в България са класифицирани като селски район.” 

Съгласно тази нова дефиниция 16 общини ще отпаднат от списъка на селските райони, като с това ще загубят възможността да кандидатстват и получават финансиране по програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и други видове финансиране предназначено за стимулиране на селските райони. 

С оглед на гореизложеното бих искал да ми предоставите следната информация:

Развили ли са се нови икономически отрасли, които изместват селското стопанство в тези общини, дотолкова, че вече да нямат те нужда от подкрепа като селски райони и какъв е размерът на финансиране получено по програми и механизми за подкрепа на селските райони от 16-те общини, които отпадат от списъка? 

Моля да ми бъде отговорено писмено.

 

София, 11.03.2022г.                           

Народен представител:

Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK