Въпрос на Ивайло Мирчев за нарушение на ограничението за максималната електрическа мощност на АЕЦ „Белене“

20 януари 2022, четвъртък Viber

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО 

Г-Н БОРИСЛАВ САНДОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КЛИМАТИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Нарушение на ограничението за максималната електрическа мощност на централата АЕЦ „Белене“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Докладът за ОВОС на АЕЦ „Белене“ изследва ефектите върху околната среда и обосновава изграждане на новата ядрена мощност. По искане на възложителя тя трябва да е с максимална инсталирана електрическа мощност 2000 МВт. С протокол 8/11.11.2004 г. Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ предлага на министъра да одобри осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на ядрена централа с максимална електрическа мощност 2000 МВт. На 22.11.2004 г. с Решение No18-8/2004 МОСВ одобрява инвестиционното предложение за изграждане на АЕЦ с максимална електрическа мощност 2000 МВт. На 08.05.2005 г. МС взема решение 260 с което в т.2 дава съгласие за изграждане на АЕЦ „Белене“ с максимална инсталирана електрическа мощност 2000 МВт. Решението на МОСВ е обжалвано пред ВАС. С решение No 2911от 20.03.2006 г. ВАС отхвърля жалбата  срещу решението за осъществяване на инвестиционно предложение за изграждане на ядрена централа с максимална електрическа мощност 2000 МВт. Решението по ОВОС влиза в сила на 25.01.2007 г.

НЕК обаче развива проект за АЕЦ, чиято номинална инсталирана електрическа мощност превишава максимално допустимата. Видно от технико-икономическите анализи и всички документи за  избрания за АЕЦ „Белене“ проект ВВЕР-1000/В-466, номиналната електрическа мощност на всеки реактор е 1060 МВт, съответно сумарната електрическа мощност на АЕЦ „Белене“ ще е 2120 МВт. С писмо No 48-00-1033 от 06.01.2010 г. МОСВ до екологично сдружение „За земята“ се е ангажирало да извърши проверка на мощността на централата. 

С оглед на гореизложеното бих искал да ми предоставите следната информация:

МОСВ установила ли е, че проектът за АЕЦ „Белене“ е в нарушение на ограничението за максималната електрическа мощност на централата и какви действия ще предприеме в съответствие с глава 10 на ЗООС?

Моля да ми бъде отговорено писмено.

 

София, 19.01.2022г.                           

Народен представител:

Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK