Въпрос на Ивайло Мирчев за отпускане на средства за неотложен разход в к.к. “Св. Св. Константин и Елена“

06 април 2022, сряда Viber

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО 

Г-Н БОЙКО РАШКОВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Отпускане на средства за неотложен разход в к.к. “Св. Св. Константин и Елена“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В 46-ото Народно събрание народните представители Стела Николова и Цецка Бачкова са Ви задали писмен въпрос относно отпуснати средства с ПМС №58 от 18.02.2021 г. в размер на 5 775 000 лв. Средствата са от резерва за непредвидени или неотложни разходи за овладяване и предотвратяване на последствията от бедствия. Липсва всякаква обосновка на Междуведомствената комисия за отпуснатите средства, а в доклад на „Геозащита“ по поръчка на бившия областен управител на гр. Варна се казва, че състоянието на брегоукрепителните съоръжения не налага ремонт. В  писмен отговор до двамата народни представители Вие казвате, че ще разпоредите проверка. В отговор на мой въпрос с Ваш отговор на 11.01.2022 г. Вие казвате, че след извършената проверка, материалите са изпратени на Специализираната прокуратура с мнение за образуване на производство по чл.2821 ал.2 вр.ал.1 от НК. Община Варна публикува проекта за бюджет за 2022 г. В него, на страница 4 от капиталовата програма е записано, че се отделят средства от местния бюджет в размер на 3 089 071 лв. за изграждане на Буна „Минерален басейн“ Крило Юг – Минерален плаж от о.т.360 м. до о.т.360к. от к.к. “ Св. Св. Константин и Елена“.

С оглед на гореизложеното бих искал да ми предоставите следната информация и съответните документи:

Можете ли да разпоредите проверка дали тези средства не са вече платени, каквато е практиката на Община Варна и ако са, да предприемете необходимите действия по закон, следователно законосъобразно ли е Община Варна да заплаща за проекти, които са държавна собственост?

Моля да ми бъде отговорено писмено.

 

София, 06.04.2022 г.                    

Народен представител:     

Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK