Ивайло Мирчев попита всички министерства за плащанията през декември в последните 3 години

19 януари 2022, сряда Viber

ЧРЕЗ
Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО
СЪБРАНИЕ

ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ДО МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

ДО МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДО МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ДО МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ДО МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев
народен представител от ПГ на „Демократична България“

 

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Извършени разходи през м. 12.2021 г., м.12.2020 г., м.12.2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Моля да ми бъде предоставена детайлна информация на хартиен и електронен носител относно сключените нови договори (контрагент, дата на договора, предмет на договора, срок на договора и финансови параметри) и/или анекси към текущи договори (брой анекси към всеки договор, контрагент, дата на съответния анекс, предмет на анекса, финансови параметри) в периода от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г; от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г; от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г; списък на бюджетните пера в представляваното от Вас министерство, както и извършените разходи по всяко бюджетно перо в периода от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г; от 01.12.2020 г. до 31.12.2020 г; от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. (с посочване на получател на плащането, основание, дата на договора, по който се плаща, платена сума, дата на плащането), както и да бъде посочена неизразходваната сума по всяко бюджетно перо към дата 01.12.2021 г. и към дата 31.12.2021 г.; към дата 01.12.2020 г. и към дата 31.12.2020 г; към дата 01.12.2019 г. и към дата 31.12.2019 г.

Моля да ми бъде отговорено писмено.

София, 19.01.2022 г.

Народен представител:
Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK