Въпрос на Ивайло Мирчев за пристанище „Росенец” Бургас

08 март 2022, вторник Viber

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО 

Г-Н НИКОЛАЙ СЪБЕВ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Пристанище „Росенец” Бургас – концесия

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В България с концесионирането на пристанища от 2000 г. се цели привличане на частен капитал – чуждестранен и български за развитие на пристанищата за обществен транспорт. Получаване на концесия на съществуващо пристанище имаше за цел частен инвеститор да вложи значителна сума за основен ремонт (разширяване) на инфраструктурата и закупуване на ново товаро-разтоварно оборудване, като в замяна на това концесионерът получава правото да оперира пристанището за определения период на концесията. Засилването на терористичната дейност след атентатите в Ню Йорк и конфликта в Украйна, обхващащ района на Черно море, внася допълнителна корекция към начина на експлоатацията на пристанищата. Българските пристанища за обществен транспорт са важен елемент на националната сигурност и затова държавата трябва да запази, и даже да засили контрола си върху пристанищата за обществен транспорт от национално значение. Инфраструктура не се концесионира. Не се дава на концесия цяло пристанище на най-големия клиент, защото той става монополист и установява контрол над пристанището. При концесионирането на нефтопристанище „Росенец” Бургас не са спазени нито един от гореизброените принципи. Пристанище „Росенец” е дадено на концесия на „Лукойл-Нефтохим” – най-големият клиент, собственост на фирма от чужда държава. Пристанищните съоръжения, които са публична държавна собственост, не са оградени от площадката на нефтобазата и достъпа към тях от тази страна е неограничен и без контрол. От решаването на тези въпроси  и предприемане на неотложни действия зависи бъдещото развитие не само на нефтопристанище „Росенец” Бургас, но и националната сигурност на България.

С оглед на гореизложеното бих искал да ми предоставите следната информация:

Какви действия ще предприемете за осигуряване на конкурентност на пристанищните услуги,  има ли отчетност на приходите от концесионни такси досега, ако да, каква, следователно бихте ли предложили концесията за преразглеждане и планиране на изграждането на нови резервоари за течни товари вън от базата на „Лукойл”?

Моля да ми бъде отговорено писмено.

 

София, 08.03.2022г.                           

Народен представител:

Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK