Въпрос на Ивайло Мирчев за промяна на дефиницията на “селски райони”

11 март 2022, петък Viber

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО 

Г-Н ИВАН ИВАНОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Необходимост от промяна на дефиницията на “селски райони”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В тематичната работна група по Обща селскостопанска политика към Министерство на земеделието е разгледан и качен за обсъждане – “Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на република България за периода 2023-2027”. От него става ясно, че е била променена дефиницията на “селски район” като текстът гласи: “Новата национална дефиниция определя като „селски райони общините, в които няма населено място с население над 15 000 души. Съгласно тази дефиниция, 215 общини от общо 265 общини в България са класифицирани като селски район.” 

Съгласно тази нова дефиниция 16 общини ще отпаднат от списъка на селските райони, като с това ще загубят възможността да кандидатстват и получават финансиране по програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и други видове финансиране предназначено за стимулиране на селските райони. При промяна на дефиницията, която ще има ефект над голяма част от населението на България, следва да бъде направен икономически анализ във връзка с новата дефиниция и да се предоставят програми, които се очаква да заместят възможностите, които финансирането за развитие на селските райони предлага. Методологията, която е използвана за преценка на промяната и утвърждаване на новата дефиницията също би следвала да бъде ясна.

С оглед на гореизложеното бих искал да ми предоставите следната информация и гореспоменатите анализ и методология:

Как е взето решението за необходимост от промяна на дефиницията на “селски райони”, съответно как се е променил процентът от населението, който се занимава със селско стопанство и други дейности подкрепяни чрез ЕФГЗ и ЕЗФРСР, спрямо предходния програмен период, в общините, които отпадат от списъка съгласно новата дефиниция?

Моля да ми бъде отговорено писмено.

 

София, 11.03.2022г.                           

Народен представител:

Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK