Въпрос на Ивайло Мирчев за временен път превърнат в постоянна пътна връзка

09 февруари 2022, сряда Viber

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО 

Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ 

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОСУТРОЙСТВОТО

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Временен път превърнат в постоянна пътна връзка

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Обръщам се към Вас с искане за по-изчерпателен отговор свързан със следния обект: „Промяна на предназначението на временен път по време на строителството“, разрешен от гл. архитект на СО с разрешение за строеж №Б-137/09.10.2020 г. С цитираното разрешение за строеж е допуснато временен път за достъп на строителна техника до обект от Републиканската пътна инфраструктура, представляващ част от бъдещата магистрала „Европа“, да бъде превърнат в постоянна пътна връзка за достъп до с. Мрамор. По информация от страницата на ДНСК действията на арх. Здравков противоречат на Закона за устройство на територията, поради което е подаден сигнал до прокуратурата за протест и обявяване за нищожност на издадения акт. Създадената възможност за незаконосъобразното ползване на временния път към с. Мрамор е довела до настъпване на над 50 пътнотранспортни произшествия с няколко ранени.

С оглед на гореизложеното бих искал да ми предоставите следната информация:

Какви действия ще предприеме МРРБ за да разреши този проблем предвид факта, че възложител на обекта е Агенция „Пътна инфраструктура“, следователно защо се ползва този участък без той да е въведен в редовна експлоатация и каква трагедия трябва да се случи, за да се предприемат нужните действия по обезопасяване на участъка?

Моля да ми бъде отговорено писмено.

 

София, 04.02.2022г.                      

Народен представител:

Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK