Въпрос от Ивайло Мирчев за направление “Архитектура и градоустройство” към Столична община

22 декември 2021, сряда Viber

ЧРЕЗ Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

В Ъ П Р О С

 

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

 

ОТНОСНО: Работата на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ – СО)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Към мен се обърнаха граждани с жалби и сигнали, касаещи действия и бездействия на главния архитект на Столична община и подчинената му администрация, по отношение неспазване на определените срокове при одобряване на подробни устройствени планове, издаване на разрешения за строеж, заповеди за допълването им, удостоверения за търпимост и въвеждане на строежите в експлоатация, както и бездействие на общинската администрация по постъпили жалби и сигнали за незаконно строителство или нарушения в строителството на територията на Столична община. 

По повод зачестилите сигнали, моля да ми бъде предоставена информация извършвана ли е през 2021 г., по Закона за устройство на територията (ЗУТ), проверка от органите на ДНСК на дейността на главния архитект и Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ – СО). В случай, че такава е извършена моля да ми бъдат предоставени резултатите от проверката.

 

Моля да ми бъде отговорено писмено.

 

София, 22.12.2021 г.                           

Народен представител:

Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK