Въпрос от Ивайло Мирчев за акциите от Пловдивския панаир

15 декември 2021, сряда Viber

ЧРЕЗ Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО Г-ЖО КОРНЕЛИЯ НИНОВА

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

 

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

 

ОТНОСНО: Акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

На 02.05.2017 г. общински съвет Варна е взел решение (№638-2) 16 314 400 броя безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 лев, представляващи 29 % от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД, собственост на Община Варна, да бъдат прехвърлени безвъзмездно на държавата чрез министъра на икономиката. Четири години по-късно се оказва, че община Варна все още е собственик на тези акции и се прави втори опит за последните два месеца да ги апортира в дружество „Пълдин Туринвест“ АД с ЕИК: 160053115, което вече притежава 50.3 % от акциите на „Международен панаир Пловдив“ АД (Панаира). При реализацията на тази апортна вноска „Пълдин Туринвест“ АД ще стане собственик на 79.3 % от акциите в Панаира, което ще даде на дружеството пълната власт за вземане на всички решения, а държавата ще загуби възможността за контрол над бъдещето на емблематичния за България Международен панаир. 

През октомври с писмо до общински съвет Варна и до кмета на гр. Варна предупредихте, че ако решението за апорт на тези акции се приеме, ще бъде нарушен Законът за приватизация и следприватизационен контрол. Точката тогава бе оттеглена от дневния ред на общински съвет.

С оглед на гореизложеното бих искал да ми предоставите следната информация:

Какви действия по отношение на тези 16 314 400 броя безналични акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД е предприело Министерство на икономиката предвид Решение №638-2/02.05.2017 г. на общински съвет Варна?

Моля за писмен отговор.

 

София, 15.12.2021 г.  

Народен представител:

Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK