Въпрос от Ивайло Мирчев за контрола върху физическата среда в училищата

17 декември 2021, петък Viber

ЧРЕЗ Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО Г-Н НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

В Ъ П Р О С

 

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

 

ОТНОСНО: Контрол върху физическата среда на училищните институции

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Отправено е запитване към Столична община с рег. № СОА21-ВК-66-2405/11.03.2021г. за състоянието на физическата среда на училища и училищна инфраструктура в квартал „Дружба“, район Искър, Столична община. На 30.04.2021г. е получен отговор с обща информация за извършени дейности и намерения за предприемане на допълнително такива в бъдеще.

В конкретния случай физическата среда в училищата на територията на кв. „Дружба“ е в много лошо състояние, настилката в училищните дворове не отговаря на съвременните стандарти и на нуждите на учениците, като същата не е подменяна от близо 40 години. По отношение на предприетите действия, следва да се обърне внимание, че само две от училищата в квартала са санирани, а останалите дори не изглеждат в техническа изправност. 

Описаният случай е примерен, но отразява действителността в много населени места в страната.  

По-голяма част от училищния сграден фонд е строена през миналия век и се нуждае от средства и програма за подобряване на материалната учебна база, чрез основни ремонти /конструктивно-укрепителни и ремонтно-възстановителни, енергоспестяващи мероприятия и др./, с които да се осигури модерна учебна среда и нужния топлинен комфорт, по-добри условия за спорт и ниски енергийни разходи, водещи до значителни икономии на средства. Бюджетите на училищата не са достатъчни за финансиране на толкова големи ремонтни дейности.

С оглед на гореизложеното бих искал да ми предоставите следната информация:

  1. В изпълнение на правомощията Ви по чл. 251, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (Закон), моля да отговорите по какъв начин се осъществява контролът по изпълнение на държавните стандарти за физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие  съгласно изискванията на чл. 22, ал. 2, т. 12 от Закона?
  2. Разполага ли МОН с актуална информация за сградния фонд и състоянието на образователните институции – предучилищни и училищни такива? Ако да – моля да ни предоставите справка за общото състояние на сградния фонд по области. 
  3. Съществуват ли в МОН планове за осигуряване на физическа среда във всички предучилищни и училищни институции съобразно нуждите на децата и добрите практики в други европейски страни или като минимум съгласно изискванията на Наредба № 24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие?

Моля за писмен отговор.

 

София, 17.12.2021 г.

Народен представител:

 Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK