Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

15 април 2021, четвъртък Viber

Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

ПРОЕКТ!

Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

(Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 23.03.2001 г., в сила от 1.07.2001 г., доп., бр. 37 от 13.04.2001 г., в сила от 13.04.2001 г., изм. и доп., бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 96 от 29.10.2004 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 15.06.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 105 от 9.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 1.10.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 82от 16.10.2009 г., бр. 33 от 30.04.2010 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., бр. 42 от 5.06.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 55 от 21.07.2015 г., в сила от 21.07.2015 г., изм., бр. 39 от 26.05.2016 г., в сила от 26.05.2016 г., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г., доп., бр. 47 от 5.06.2018 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г. – изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.; доп., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 11.12.2020 г.)

 

  • 1. В чл. 25 се добавя т. 26: 

“26. Електронен адрес по смисъла на Закона за електронното управление”

 

  • 2. Чл. 92, се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 4 се изменя така: 

“(4) Български граждани, живеещи в чужбина, които не са вписани в регистъра на населението и не могат да посочат постоянен адрес в Република България, се вписват служебно в регистъра на населението в посочен от тях областен град и район. Ако не бъде посочен областен град, лицето се вписва в район “Средец” на гр. София.

 

  1. Създава нова ал. 5:

“(5) Адрес за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление е и електронен адрес по смисъла на Закона за електронното управление.”

 

  1. Досегашните алинеи 5 и 6 стават съответно 6 и 7.

 

ВНОСИТЕЛИ:

 

Мотиви

Към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Българските граждани, живеещи в чужбина трябва да бъдат приобщавани максимално ефективно и трябва да се реши проблемът с адресната им регистрация в България. В тази връзка предлагаме по-практично и концептуално по-правилно решение, а именно:

  • Предоставяне на възможност за електронна комуникация между органите на държавната власт и органите на местното самоуправление и гражданите.
  • Възможност за избор на област за служебна регистрация при липса на постоянен и настоящ адрес.

Законопроектът решава проблемите и без да предизвика нежелани потенциални странични ефекти с оглед на Изборния кодекс или с оглед на създаване на спорни практики като “адрес под наем”.

 

Накратко:

Българските граждани, живеещи в чужбина трябва да бъдат приобщавани максимално ефективно и трябва да се реши проблемът с адресната им регистрация в България. В тази връзка предлагаме по-практично и концептуално по-правилно решение, а именно: 1) Предоставяне на възможност за електронна комуникация между органите на държавната власт и органите на местното самоуправление и гражданите. 2) Възможност за избор на област за служебна регистрация при липса на постоянен и настоящ адрес.

Защо е важно:

Законопроектът решава проблемите и без да предизвика нежелани потенциални странични ефекти с оглед на Изборния кодекс или с оглед на създаване на спорни практики като “адрес под наем”.

Вид:

Законопроект

Категория:

Голямата България

Вносители:

Христо Иванов

Народен представител

Христо Иванов
Атанас Атанасов

Народен представител

Атанас Атанасов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK