Законопроект за изменение и допълнение на Закона за “Държавен вестник”

21 април 2021, сряда Viber

Предложихме "Държавен вестник" да публикува безплатна консолидирана версия на нормативните актове в България

Проект!

Закон за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“

Обн. ДВ. бр.89 от 6 Октомври 1995г., попр. ДВ. бр.92 от 17 Октомври 1995г., доп. ДВ. бр.123 от 22 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 15 Май 2018г.

  • 1. В чл. 6, се създава нова ал. 2 със следния текст:

На интернет страницата на „Държавен вестник“ се поддържа секция „Консолидирани версии“ на всички нормативни актове, които са в сила в Република България“.

  • 2. В чл. 6 се създава нова ал. 3 със следния текст:

„При несъответствие между текста на нормативния акт, обнародван в „Държавен вестник“ и консолидираната му версия, публикувана на интернет страницата на „Държавен вестник“, правно валиден е текстът на обнародвания нормативен акт.“

  • 3. В чл. 6 се създава нова ал. 4 със следния текст:

„Консолидираните версии на нормативните актове се публикуват на интернет страницата на „Държавен вестник“ в срок до две седмици от обнародване на съответното изменение или допълнение“.

Преходни разпоредби

  • 4. Законът влиза в сила на 1.06.2021г.
  • 5. Консолидираните версии на всички нормативни актове в сила до 01.06.2021 г. се публикуват на интернет страницата на „Държавен вестник“ до 31.12.2021 г.

София, 20.04.2021 г.

Вносители:

М О Т И В И

към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“

Спазването на правото почива върху необоримата презумпция, че непознаването на закона не извинява никого (латинският принцип гласи:„Ignorantia legis neminem excusat“). В същото време, всички изменения и допълнения на нормативните актове в Република България се публикуват в „Държавен вестник“ без да е видна тяхната систематична връзка с останалите разпоредби, които допълват или изменят. Така, единствено на базата на публикуваното в „Държавен вестник“ гражданите и юридическите лица, както и останалите субекти на правото, се затрудняват да установят обвързващите ги правни норми. Това пречи на упражняването на техните права и на изпълнението на техните задължения.

Консолидирани версии на нормативни актове могат да бъдат намерени в платени правно-информационни системи или свободно в интернет. Тези консолидирани версии обаче са „частни“ кодификации, зад които не стои Народното събрание.

Консолидирани версии на нормативни актове се публикуват на сайта на Европейския съюз – https://eur-lex.europa.eu. В секцията „Консолидирани версии“ се съдържат консолидираните версии на нормативните актове на Европейския съюз, които показват актовете така, както са приложими в определен момент във времето. Включени са правните актове, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и са претърпели изменения или поправки.

Предложените изменения и допълнения улеснят информирането на субектите на правото за актуално приложимите правни норми в Република България и съответстват на европейските стандарти за прозрачност и яснота на законодателния процес.

Вносители:

Накратко:

Предложихме на сайта на "Държавен вестник" да се създаде възможност за публикуване на безплатна консолидирана версия на нормативните актове, които са в сила в Република България. Сега действащите закони и други актове са достъпни безплатно на сайта на "Държавен вестник", но не в консолидирана версия, т.е. не е видна тяхната систематична връзка с останалите разпоредби, които допълват или изменят.

Защо е важно:

Създаването на условия за безплатен достъп до консолидираните версии на законодателството и различните нормативните актове ще улесни гражданите в това да познават актуалните правни норми в България. За хората ще бъде много по-лесно да установят обвързващите ги правни норми, а оттам - да упражняват техните права и да познават и изпълняват задълженията си.

Вид:

Законопроект

Категория:

Модернизация

Вносители:

Христо Иванов

Народен представител

Христо Иванов
Антоанета Цонева

Народен представител

Антоанета Цонева
Надежда Йорданова

Народен представител

Надежда Йорданова
Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Атанас Славов

Народен представител

Атанас Славов
Калоян Янков

Народен представител

Калоян Янков
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK