Вашият глас в Европейския парламент е важен. Гласувайте!

На 26 май (неделя) 2019 г. избираме нашите представители в Европарламента.

Защо е важно да гласуваме?

Защото България има полза от членството си в Европейския съюз и нашият глас трябва да се чува.

  • Да избираме ние каква Европа искаме.
  • Да дадем гласа си за силна, сигурна и просперираща Европа.
  • Да не позволим на национал-популистите да разрушат европейското обединение и да ни върнат в миналото.

Какво е важно да знаете, за да гласувате?

  • Трябва да сте навършили 18 години.
  • Ако настоящият Ви адрес е различен от постоянния, и искате да гласувате по настоящ адрес, трябва да подадете заявление в община по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Администрацията ще Ви включи в списъка по настоящ адрес и няма да се налага да пътувате, за да гласувате.
  • Ако сте студент или ученик, можете да гласувате като покажете лична карта и студентската/ученическата си книжка в избрана от Вас секция в населеното място, където учите. Не е необходимо предварително заявление.
  • Можете да гласувате в подвижна избирателна урна, ако имате трайни увреждания и се затруднявате да стигнете до секцията. Нужно е само да подадете уведомление до общинската администрация, не по-късно от 14 дни преди изборния ден, и изборната комисия ще дойде в дома Ви.
  • Проверете в коя секция ще гласувате. За целта прегледайте избирателните списъци на интернет страницата на общината. Трябва да са публикувани там поне 25 дни преди изборния ден. Можете да направите електронна проверка и на сайта на ГРАО, като въведете ЕГН-то си.
  • Ако не откривате името си в избирателния списък, Ваше право е да поискате от кмета на общината пропускът да бъде отстранен до 7 дни преди изборния ден.

Тези избори са много важни за бъдещето ни.

Европейският парламент приема законодателството и бюджета на ЕС. Взема решения, които влияят върху икономиката, върху опазването на околната среда, върху безопасността и качеството на храните и върху много други области от живота ни.

За да имаме силен глас в ядрото на Европа и да можем да защитаваме националния си интерес.

Гласувайте на 26 май!