Христо Иванов: "Автомагистрали" е корупционният откат, който пълни шкафчетата на Борисов и убива бизнеса

Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов днес подаде сигнали до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и до Европейската комисия заради начина, по който държавното дружество “Автомагистрали” получи и изпълнява договори за близо 5 млрд. лева за пътни строителни дейности.

В последните години дружеството получи огромни суми за строителство на пътища като автомагистрала Хемус”, както и за ремонтни и укрепителни дейности. Средствата не само се възлагат на тъмно като се заобикаля Законът за обществените поръчки и се използва възможността за т.нар. “вътрешно възлагане”, която европейското законодателство допуска за ограничен кръг случаи. Впоследствие “Автомагистрали” прехвърля работите на частни фирми, заобикаляйки законовата забрана да наема подизпълнители. Реално в цялата схема липсва прозрачност, липсва конкуренция, липсва отчетност и публичен контрол. 

Съпредседателят на Демократична България посочи, че в тази ситуация никой не може да каже кой носи отговорност и да гарантира за качеството. Припомни публикациите и експертни мнения, според които отсечки, изпълнявани от “Автомагистрали”, струват до два пъти по-скъпо от други сравними като сложност и изпълнение пътни участъци. 

“Това оскъпяване всъщност е корупционният откат, който пълни шкафчетата на Бойко Борисов, който пълни гушата на Пеевски, на който се крепи корупционната империя на ДПС и ДС”, заяви Иванов.

Той изтъкна, че докато схемата с “Автомагистрали” се използва за създаване на корупционен откат и пълнене на чекмеджета, бизнесът е ощетен. Изтъкна още, че ако този корупционен откат бъде премахнат ще има пари за образование, за преизчисляване на пенсиите, а не за помощ от 50 лева, която е прах в очите на пенсионерите, за модернизация на здравеопазването, включително за други пътни проекти като магистрала “Черно море”, за модернизация на БДЖ и т.н. 

“Това убива конкуренцията в цял един сектор. Това създава изсмукване на жизнени сокове от българската икономика, създава едни мастодонти, които съществуват на абсолютно социалистически принцип. В същото време кризата ще елиминира огромно количество реални частни фирми и предприемачи. Хора, които са в реален бизнес, защото за тях помощи няма. През цялото време Бойко Борисов и Сачева приказват за някакви помощи, които щели да идват, но хората станаха луди за някакви си 24 лева. Докато компанията на Бойко Борисов, тази групичка около него и Пеевски, спокойно се разпорежда с 5 млрд. лв.”, посочи Христо Иванов.

“Магистрала “Хемус” е проект с огромно национално значение, който ние подкрепяме, само че искаме да стане бързо, евтино и добре. Вместо това Борисов взима “Хемус” и нагло и открито казва, че ще стои на власт докато не го построи. Всъщност, ще стои на власт, докато не той и неговите приятели не осмучат през тази схема, използвайки “Хемус” за оправдание, колкото може повече. През тази огромна черна дупка, която са направили за 5 милиарда досега. Взимаш този национален проект, правиш байпас на законодателството, след което започваш да разпределяш огромен национален ресурс към кръгове от фирми. Тези кръгове от фирми връщат обратно и ти пълниш шкафчетата, правиш избори, купуваш медии”, каза още съпредседателят на Демократична България.

“Пускаме сигнал до КЗК, пускаме сигнал до АДФИ. Пускаме и сигнал до ЕК за нарушаване на европейските правила при обществените поръчки. Когато сме в парламента, ще стартираме анкетна комисия, която да изкара на бял свят цялата тази схема”, заяви днес Иванов.

Той посочи и ангажимента на Демократична България в следващия парламент да внесе законодателни промени, “за да затворим тази корупционна дупка”, както и да се въведат реални електронни обществени поръчки. По думите му електронните поръчки са начинът да се гарантира прозрачност на всички етапи от възлагането до изпълнението.

Описвайки порочната схема с “Автомагистрали“, Христо Иванов посочи и че за да работи този модел, трябва регулаторите да бъдат блокирани. Припомни, че вчера кабинетът одобри законови промени, които ще бетонират на постовете им членовете на Комисията за защита на конкуренцията, ако бъдат приети от парламента. 

“Ще прекратим предсрочно мандата на КЗК. Ще изчистим прокуратурата, но освен прокуратурата, ние трябва да освободим от калинки и корупционери и регулаторите и повече в България няма да има социализъм за приятели на Бойко Борисов”, заяви още той.

Целия коментар на Христо Иванов вижте тук:

Ето и сигналите до КЗК и АДФИ:

ДО

Г-Н ГЕОРГИ НАЧЕВ

ДИРЕКТОР НА

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

СИГНАЛ

За нарушения на правилата за възлагане на обществените поръчки

От Христо Любомиров Иванов

Уважаеми господин Начев,

 В периода 2018 – 2020 г.  между Агенция “Пътна инфраструктура” и “Автомагистрали” ЕАД (ЕИК 831646048) са сключени няколко договора на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки – т.е. прилагане на хипотеза, която изключва прилагането на публични и прозрачни състезателни процедури за възлагане на обществените поръчки.

Въз основа на информация, публикувана в медиите, както и въз основа на информация, получена по реда на Закона за достъп до обществена информация този подход включва следните договори:

 • Договор № Д-122/20.12.2018 г.  с предмет: Изграждане на участъци от АМ “Хемус” на стойност 1 124 880 000 (един милиард сто двадесет и четири милиона осемстотин и осемдесет хиляди) лева без ДДС;
 • Договор № РД -33-14/23.10.2019 г. с предмет: “Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа”, засегнати от геодинамични процеси и явления на стойност 474 655 613, 56  лв.(четиристотин седемдесет и четири милиона шестстотин петдесет и пет хиляди шестстотин и тринадесет лева и 56 стотинки) без ДДС.;
 •  Договор № РД -33-16/18.12.2019 г. с предмет:  “Доизграждане на АМ “ХЕМУС” от км 222+000 до КМ 310+940, разделен на три участъка” на стойност 1 150 000 000 (един милиард и сто и петдесет милиона) лева без ДДС;
 • Договор № РД-33-5 от 27.08. 2020г. с предмет: “Модернизация на Път I-1 (E79) “Видин – Ботевград” от км 33+400 до 102+060 (КМ 99+193 – Километраж по проект), разделен на пет участъка” на стойност 902 500 000 (деветстотин и два милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС.

Общата стойност на тези договори е 3652035613,56 без ДДС или 4382442736,272 с ДДС.

От информацията, оповестена в медиите, “Автомагистрали” ЕАД не изпълнява самостоятелно тези договори.

От думи на регионалния министър Петя Аврамова става ясно, че към края на ноември 2020 г. „Автомагистрали“ разполага с 41 работници, 162 шофьори, 40 инженери и 40 счетоводители. “Автомагистрали” ЕАД заявява, че не използва  подизпълнители и формално заявява, че договорите с частни компании са за наем на машини, служители и доставка материали. В края на 2020 г. стана ясно, че броят на частните фирми, с които работи държавното дружество е над 460.  

Към настоящия момент няма оповестена публично информация кои са тези 460 фирми, как са избрани те и съответно не са ясни условията на сключените с тях договор: как е образувана цената, на която се заплаща тяхната работа, какви са условията за плащане, какви изисквания за качество има към тях, има ли и какви гаранции за качество, застраховки в случай на злополука и пр. 

По официална информация към ноември 2020 г. държавната компания е получила над 1.13 млрд. от АПИ по двата договора за АМ “Хемус” и по договора за укрепване на свлачища. 

От информация, публикувана в медиите, е видно, че практически цялата тази сума е изплатена към конкретни (малко на брой) частни търговски дружества –  „Грома холд“ ЕООД (ЕИК 101611650), свързана с „Джи Пи“ компания „Хидрострой“ АД (ЕИК 103029862), „Джамбо 33“ ООД (ЕИК 104615209) и др.

Въпреки огромната изплатена сума през последните две години няма завършен и въведен в експлоатация нито обект. По големи участъци от магистралата дори още не е започнала реалната строителна дейност. Това означава, че в голямата си част парите, преминали от Агенция „Пътна инфраструктура“ през „Автомагистрали“ ЕАД към строителите, са аванси. Всъщност, справка във финансовите отчети на държавната компания показва, че сумите са отчетени именно като аванси, а и по този начин са отчетени в отчетите на  контрагентите ѝ.

Нещо повече, бе оповестена информация, че от възложените на дружеството проекти за укрепване на 74 свлачища, “Автомагистрали” ЕАД работи само по едно, за над 6 млн., което се срути само няколко седмици след откриването си – пътят за Рилския манастир.

 С оглед принципите на финансово управление и контрол в публичния сектор “Автомагистрали” ЕАД получава необяснимо големи авансови плащания – практика не само противоречаща на всички стандарти при възлагане на обществени поръчки за подобни дейности, но и практика в нарушение на сключените договори с АПИ. Например, „Автомагистрали“  ЕАД вече е взела аванси в размер на над половин милиард лева (707 млн. лв. с ДДС). Тези авансови плащания са получени по договора за изграждане на 134 км от магистрала „Хемус“. Според договора обаче не се предвижда аванс, а само междинни плащания за строителство при изпълнението на всеки 5% от дейностите. Няма данни за публикувани анекси, които да променят регламента. В момента обаче вече са платени над 60% от парите, което означава, че би трябвало 60% от 134-те километра да са готови. Всъщност няма нито една открита отсечка, а общо от магистралата са готови 17 км, или 13% от цялостното изпълнение на дейностите. По договор държавата е трябвало да изплати на “Автомагистрали” ЕАД не 707 млн., а 174 млн. с ДДС.

Изпълнението на строителните дейности при ремонта на Тунел “Витиня” на АМ “Хемус” също поражда редица въпроси и съмнения. Ремонтът на тунел “Витиня” се изпълнява по договор за поддържане на АМ “Хемус”, а официален подизпълнител на “Автомагистрали” ЕАД е „Главболгарстрой“ АД. Прогнозната стойност на ремонта на тръбата на тунела в посока София е 50 млн. лв, а ремонтът на тръбата на тунела в посока Варна, завършен през 2017 г., възлиза на 22 млн. лв. Така общо за 72 млн. лв. – стойност, достатъчна за построяване на нов тунел, тунел Витиня е в постоянен ремонт от 4 години и половина, блокирайки движението към Северна България.

Нито АПИ, нито АМ “Хемус”  предоставят актуална, точна и непротиворечива информация защо ремонтните дейности на тунела продължава толкова дълго и с постоянно увеличаваща се стойност. Това налага обосновани съмнения относно това какво всъщност е било състоянието на това съоръжение и всъщност как точно е било установено то. Налице е информация, че през 2019 г. са свалени козметичните слоеве на тунела. Едва тогава се установява, че под укрепващия слой са се образували огромни кухини, които с времето се били запълнини с пясъци и глина и сериозно са застрашавали целостта и безопасността на тунела. Това повдига няколко сериозни въпроса:

 • Какви ремонтни дейности са извършвани в тунела в продължение на 2 години преди това, възложени на “Автомагистрали” ЕАД, без да се оцени неговото реално състояние?
 • Имат ли експертизата “Автомагистрали” ЕАД или “Главболгарстрой” АД за сложен ремонт на подобен тип съоръжение?
 • Ако отговорът на предходния въпрос е негативен, била ли е тази дейност възложена на друг подизпълнител, без това да е публично обявено, и на каква цена?
 • Ако фирма, специализирана в изграждането и ремонта на тунелни съоръжения, е била извикана да свърши тази дейност, каква всъщност е била дейността на “Автомагистрали” ЕАД или “Главболгарстрой” АД и какви суми са получили те?
 • В хипотезата, посочена по-горе (при присъствие на строителната площадка на субект, който няма качеството на подизпълнител), случай на евентуални аварии или злополуки на строителната площадка кой носи правната отговорност за това и съответно, кой осигурява застрахователното покритие на подобни рискове?

Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) юридическо лице, публичен възложител на обществени поръчки, може да не прилага, когато е обект на контрол по смисъла на чл. 14, ал. 1, т. 5, буква “а” от ЗОП от друг публичен възложител  и възлага поръчки на друго юридическо лице, контролирано от същия възложител и за изпълнителя са изпълнени на чл. 14, ал. 1, т. 5, букви “б” и “в” от ЗОП.  Във връзка с тази хипотеза трябва да се посочат поне 2 важни детайла:

 1. Законът не предвижда възможност изпълнителите по договори за поръчка по чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП да превъзлагат възложените дейности на подизпълнители.
 2. Цената на договор, сключен на това основание, следва да бъде определена по Методика съгласно чл. 8, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП.

При разглежданите случаи са налице обосновани съмнения, че при сключените договори е налице заобикаляне и на двете законови изисквания.

Както посочихме по-горе “Автомагистрали” ЕАД прикрива договори за подизпълнение посредством за наем на машини, служители и доставка материали. Нещо повече, с оглед стойността на договорите, които “Автомагистрали” ЕАД е сключило с АПИ, без състезателна процедура, следва да бъде обследван и въпроса, дали “Автомагистрали” ЕАД от своя страна не е придобил статут на възложител по смисъла на ЗОП и съответно задължено лице за прилагане на процедурите по закона.

Агенция “Пътна инфраструктура” не прилага точно нормата на чл. 14, ал. 6 от ЗОП. Изцяло декларативно посочва, че прилага Методиката по чл. 8, ал. 4 от ППЗОП, без конкретни изчисления, без конкретни доказателства как точно е приложила изискванията за ценообразуване, подробно описани в ППЗОП. Този подход не съответства на принципите за публичност и за прозрачност, доколкото нито осигурява достатъчна и надеждна информация за извършените действия, нито гарантира проследяемост на извършените дейности.

Като допълнителни аргументи ще посочим и следното. Член 12 от ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО. Историческият анализ на тази разпоредба, както и на практиката на Съда на Европейския съюз, сочи, че нейната цел е да предостави възможност на публичните възложители да изпълняват определени дейности със собствени средства, чрез структури, върху които упражняват контрол, аналогичен на контрола, който те упражняват върху организационните им звена. Този ред обаче не може да бъде използван, за да се нарушават основните принципи за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

Уважаеми господин Начев,

С оглед огромния размер на публични средства, разходвани чрез вътрешно възлагане на договори на “Автомагистрали” ЕАД съгласно чл. 14, ал.1, т. 6 от ЗОП, и значимостта на обществения интерес в тези случаи, настоявам да разпоредите извършване на финансова инспекция на “Автомагистрали” ЕАД в рамките на която да проверите спазването на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и изпълнението на задълженията за прилагане на системи за финансово управление и контрол при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при, установени в чл. 3, ал. 1 от   Закона  за финансовото управление и контрол в публичния сектор.  

Приложения:

 1. Информация от АПИ по реда на ЗДОИ;
 2. Копие на Договор № Д-122/20.12.2018 г.  и Декларация по Приложение № 1  към чл. 8, ал. 4 от ППЗОП;
 3. Копие на Договор № РД -33-14/23.10.2019 г.   и Декларация по Приложение № 1  към чл. 8, ал. 4 от ППЗОП;
 4. Копие на Договор № РД -33-16/18.12.2019 г.   и Декларация по Приложение № 1  към чл. 8, ал. 4 от ППЗОП;
 5. Копие на Договор № РД-33-5 от 27.08. 2020г.   и Декларация по Приложение № 1  към чл. 8, ал. 4 от ППЗОП.

С уважение: Христо Иванов

ДО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

СИГНАЛ

За проверка за нарушения на Закона за защита на конкуренцията

От Христо Любомиров Иванов

Госпожо председател,

Госпожи и господа членове на Комисията за защита на конкуренцията,

 В периода 2018 – 2020 г.  между Агенция “Пътна инфраструктура” и “Автомагистрали” ЕАД (ЕИК 831646048)  са сключени няколко договора на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – т.е. прилагане на хипотеза, която изключва прилагането на публични и прозрачни състезателни процедури за възлагане на обществените поръчки.

Въз основа на информация, публикувана в медиите, както и въз основа на информация, получена по реда на Закона за достъп до обществена информация този подход включва следните договори:

 • Договор № Д-122/20.12.2018 г.  с предмет: Изграждане на участъци от АМ “Хемус” на стойност 1 124 880 000 (един милиард сто двадесет и четири милиона осемстотин и осемдесет хиляди) лева без ДДС;
 • Договор № РД -33-14/23.10.2019 г. с предмет: “Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа”, засегнати от геодинамични процеси и явления на стойност 474 655 613, 56  лв.(четиристотин седемдесет и четири милиона шестстотин петдесет и пет хиляди шестстотин и тринадесет лева и 56 стотинки) без ДДС.;
 •  Договор № РД -33-16/18.12.2019 г. с предмет:  “Доизграждане на АМ “ХЕМУС” от км 222+000 до КМ 310+940, разделен на три участъка” на стойност 1 150 000 000 (един милиард и сто и петдесет милиона) лева без ДДС;
 • Договор № РД-33-5 от 27.08. 2020г. с предмет: “Модернизация на Път I-1 (E79) “Видин – Ботевград” от км 33+400 до 102+060 (КМ 99+193 – Километраж по проект), разделен на пет участъка” на стойност 902 500 000 (деветстотин и два милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС.

Общата стойност на тези договори е 3652035613,56 без ДДС, или 4382442736,272 с ДДС.

От информация, получена по реда на Закона за достъп до обществена информация, се установява, че:

 • Общата стойност на сключените от Агенция „Пътна инфраструктура“ договори за изграждане на автомагистрали през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. е 3 571 674 285.49 лв. 
 • Общата стойност на сключените от Агенция „Пътна инфраструктура“ договори за изграждане и модернизация на пътища от първи клас през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. е 2 209 879 164.68 лв. 

В тези суми са включени и стойностите на договорите, сключени между АПИ и “Автомагистрали” ЕАД по реда на чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Следователно, АПИ е възложила без състезателна процедура договори на “Автомагистрали” ЕАД на стойност повече от 50% от общия размер на публичните средства, предназначени за изграждане на  автомагистрали и за изграждане и модернизация на пътища от I клас на територията на Република България  през последните 3 години.

Същевременно, по информацията, оповестена в медиите, “Автомагистрали” ЕАД не изпълнява самостоятелно тези договори.

От думи на регионалния министър Петя Аврамова става ясно, че към края на ноември 2020 г. „Автомагистрали“ разполага с 41 работници, 162 шофьори, 40 инженери и 40 счетоводители. “Автомагистрали” ЕАД заявява, че не използва  подизпълнители и формално заявява, че договорите с частни компании са за наем на машини, служители и доставка материали. В края на 2020 г. стана ясно, че броят на частните фирми, с които работи държавното дружество е над 460.  

Към настоящия момент няма оповестена публично информация кои са тези 460 фирми, как са избрани те и съответно не са ясни условията на сключените с тях договор: как е образувана цената, на която се заплаща тяхната работа, какви са условията за плащане, какви изисквания  за качество има към тях, има ли и какви гаранции за качество, застраховки в случай на злополука и пр. 

По официална информация към ноември 2020 г. държавната компания е получила плащания за суми в общ размер над 1.13 млрд. от АПИ по двата договора за АМ “Хемус” и по договора за укрепване на свлачища.

От информация, публикувана в медиите, е видно, че практически цялата тази сума е изплатена към конкретни (малко на брой) частни търговски дружества –  „Грома холд“ ЕООД (ЕИК 101611650), свързана с „Джи Пи“, компания „Хидрострой“ АД (ЕИК 103029862), „Джамбо 33“ ООД (ЕИК 104615209) и др.

Не е налице информация за това как са определени тези дружества и как е направена преценката за това именно на тях да се преведат авансови средства, при какви условия е направено това авансово финансиране.

Въпреки огромната изплатена сума през последните две години няма завършен и въведен в експлоатация нито обект. По големи участъци от магистралата дори още не е започнала реалната строителна дейност. Това означава, че в голямата си част парите, преминали от Агенция „Пътна инфраструктура“ през „Автомагистрали“ ЕАД към строителите, са аванси. Всъщност, справка във финансовите отчети на държавната компания показва, че сумите са отчетени именно като аванси, а и по този начин са отчетени в отчетите на  контрагентите ѝ.

Нещо повече, бе оповестена информация, че от възложените на дружеството проекти за укрепване на 74 свлачища, “Автомагистрали” ЕАД работи само по едно, за над 6 млн. лв., което се срути само няколко седмици след откриването си – пътят за Рилския манастир.

 С оглед принципите на финансово управление и контрол в публичния сектор “Автомагистрали” ЕАД получава необяснимо големи авансови плащания – практика не само противоречаща на всички стандарти при възлагане на обществени поръчки за подобни дейности, но и практика в нарушение на сключените договори с АПИ. Например, „Автомагистрали“  ЕАД вече е взела аванси в размер на над половин милиард лева (707 млн. лв. с ДДС). Тези авансови плащания са получени по договора за изграждане на 134 км от магистрала „Хемус“. Според договора обаче не се предвижда аванс, а само междинни плащания за строителство при изпълнението на всеки 5% от дейностите. Няма данни за публикувани анекси, които да променят договорните условия. В момента обаче вече са платени над 60% от парите, което означава, че би трябвало 60% от 134-те километра да са готови. Всъщност няма нито една открита отсечка, а общо от магистралата са готови 17 км, или 13% от цялостното изпълнение на дейностите. По договор държавата е трябвало да изплати на “Автомагистрали” ЕАД не 707 млн., а 174 млн. с ДДС.

Изпълнението на строителните дейности при ремонта на Тунел “Витиня” на АМ “Хемус” също поражда редица въпроси и съмнения. Ремонтът на тунел “Витиня” се изпълнява по договор за поддържане на АМ “Хемус”, а официален подизпълнител на “Автомагистрали” ЕАД е „Главболгарстрой“ АД. Прогнозната стойност на ремонта на тръбата на тунела в посока София е 50 млн. лв, а ремонтът на тръбата на тунела в посока Варна, завършен през 2017, възлиза на 22 млн. лв. Така общо за 72 млн. лв. – стойност, достатъчна за построяване на нов тунел, тунел Витиня е в постоянен ремонт от 4 години и половина, блокирайки движението към Северна България.

Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) юридическо лице, публичен възложител на обществени поръчки, може да не прилага, когато е обект на контрол по смисъла на чл. 14, ал. 1, т. 5, буква “а” от ЗОП от друг публичен възложител и възлага поръчки на друго юридическо лице, контролирано от същия възложител, и за изпълнителя са изпълнени на чл. 14, ал. 1, т. 5, букви “б” и “в” от ЗОП.  Във връзка с тази хипотеза трябва да се посочат поне 2 важни детайла:

 1. Законът не предвижда възможност изпълнителите по договори за поръчка по чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП да превъзлагат възложените дейности на подизпълнители.
 2. Цената на договор, сключен на това основание, следва да бъде определена по Методика съгласно чл. 8, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП.

При разглежданите случаи са налице обосновани съмнения, че при сключените договори е налице заобикаляне и на двете законови изисквания.

Както посочихме по-горе, “Автомагистрали” ЕАД прикрива договори за подизпълнение посредством наем на машини, служители и доставка материали.  Нещо повече, с оглед стойността на договорите, които “Автомагистрали” ЕАД е сключило с АПИ, без състезателна процедура, следва да бъде обследван и въпросът, дали “Автомагистрали” ЕАД от своя страна не е придобило статут на възложител по смисъла на ЗОП и съответно задължено лице за прилагане на процедурите по закона.

Агенция “Пътна инфраструктура” не прилага точно нормата на чл. 14, ал. 6 от ЗОП. Изцяло декларативно посочва, че прилага Методиката по чл. 8, ал. 4 от ППЗОП, без конкретни изчисления, без конкретни доказателства как точно е приложила изискванията за ценообразуване, подробно описани в ППЗОП. Този подход не съответства на принципите за публичност и за прозрачност, доколкото нито осигурява достатъчна и надеждна информация за извършените действия, нито гарантира проследяемост на извършените дейности.

Като допълнителни аргументи ще посочим и следното. Разпоредбата на член 12 от ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО. Историческият анализ на тази разпоредба, както и на практиката на Съда на Европейския съюз, сочи, че нейната цел е да предостави възможност на публичните възложители да изпълняват определени дейности със собствени средства, чрез структури, върху които упражняват контрол, аналогичен на контрола, който те упражняват върху организационните им звена. Този ред обаче не може да бъде използван, за да се нарушават основните принципи за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

Изложените съображения за спазване на режима за възлагане на обществени поръчки са важни съпътстващи аргументи с оглед преценката за спазване на изискванията за свободна и лоялна конкуренция и забраната за злоупотреба с господстващо положение.

Видно от наличните данни, общата сума от бюджетни средства, заделени и договорирани за  дейностите за изграждане, ремонт и модернизация на магистрали и републикански пътища от  I- клас на територията на Република България за последните 3 години надхвърля 5 млрд. лева. Повече от половината от тях са възложени без състезателна процедура на държавната „Автомагистрали“ ЕАД, която от своя страна превъзлага дейности и ползва ресурс на множество частни дружества – без публична състезателна процедура и без ясни правила. Тези обстоятелства увреждат или застрашават от увреждане конкуренцията в сектора на пътното строителство в България, от една страна, и от друга –  увреждат или застрашават от увреждане конкуренцията в рамките на Европейския съюз. Същевременно, „Автомагистрали“ ЕАД изпълнява и договори за обществени поръчки, спечелени в резултат на състезателни процедури за  възлагане на обществени поръчки.

Госпожо председател,

Госпожи и господа членове на Комисията за защита на конкуренцията,

С настоящото настоявам Комисията за защита на конкуренцията да вземе решение на основание чл. 38, ал.1, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията, да:

– образува производство и да проведе всестранно, обективно и безпристрастно проучване за съответствието на вътрешното възлагане на договори на “Автомагистрали” ЕАД съгласно чл. 14, ал.1, т. 6 от ЗОП  в посочения обем и възприети,  и последващото сключване на договори с множество фирми без състезателна процедура при непрозрачни условия с правилата за свободна и лоялна конкуренция и забраната за злоупотреба с господстващо положение;

– да упражни всички свои правомощия, в случай на констатирано нарушение, да преустанови същото и съответно да наложи предвидените от закона санкции.

Приложения:

 1. Информация от АПИ по реда на ЗДОИ;
 2. Копие на Договор № Д-122/20.12.2018 г.  и Декларация по Приложение № 1  към чл. 8, ал. 4 от ППЗОП;
 3. Копие на Договор № РД -33-14/23.10.2019 г.   и Декларация по Приложение № 1  към чл. 8, ал. 4 от ППЗОП;
 4. Копие на Договор № РД -33-16/18.12.2019 г.   и Декларация по Приложение № 1  към чл. 8, ал. 4 от ППЗОП;
 5. Копие на Договор № РД-33-5 от 27.08. 2020г.   и Декларация по Приложение № 1  към чл. 8, ал. 4 от ППЗОП.

С уважение: Христо Иванов

Участници в материала:

Христо Иванов

Народен представител

Христо Иванов

Новини и коментари

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

Всички новини

От медиите

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Божидар Божанов в "Лице в лице"

Божидар Божанов в "Лице в лице"

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Всички видеа
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK